Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Naisten turvallisuus ja ihmisoikeudet ovat Afganistanin rauhan ja turvallisuuden kestävyyden mittari - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Naisten turvallisuus ja ihmisoikeudet ovat Afganistanin rauhan ja turvallisuuden kestävyyden mittari

Suomen pysyvä edustusto YK:ssa ja naisten oikeuksia edistävät kansalaisjärjestöt Afghan Women’s Network (AWN), Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) ja Cordaid järjestivät New Yorkissa 5.marraskuuta paneelikeskustelun afgaaninaisten turvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonnasta Afganistanin turvallisuusvastuun siirtymävaiheen aikana ja sen jälkeen.  Marraskuussa 2011 alkanut turvallisuusvastuun siirto kansainvälisiltä toimijoilta Afganistanin poliisille ja armeijalle on määrä toteutua vaiheittain vuoden 2014 loppuun mennessä.

Suurlähettiläs Zahir Tanin, Afifa Azim, suurlähettiläs Jarmo Viinanen ja Zakia Soleiman.Suurlähettiläs Zahir Tanin, Afifa Azim, suurlähettiläs Jarmo Viinanen ja Zakia Soleiman. Kuva: Pirjo-Liisa Heikkilä

Afghan Women’s Networkin edustajat Afifa Azim ja Zakia Soleiman esittelivät tilaisuudessa järjestön lanseeraaman aloitteen naisten turvallisuuden, liikkuvuuden, työssäkäynnin ja naisten oikeuksien toteutumisen valvonnasta siirtymävaiheen aikana.

”Naisten turvallisuuden ja naisten oikeuksien monitorointi on ehdottoman tärkeää, jotta voidaan arvioida miten kansainvälisellä tasolla tehdyt lupaukset pitävät tänä kriittisenä hetkenä”, sanoi Zakia Soleiman.  Monitorointiohjelman haastattelujen tulokset ovatkin jo aiheuttaneet huolta Afganistanin kansallisten turvallisuusjoukkojen  kyvystä taata naisten oikeuksien toteutuminen. AWN on haastatellut yli kolmeasataa naisjohtajaa eri puolilla Afganistania siitä, miten he näkevät turvallisuusvastuun siirtymävaiheen vaikutukset afgaaninaisten mahdollisuuksiin osallistua normaaliin yhteiskunnalliseen elämään niin politiikan, talouden kuin arkielämän saralla.

Naisten on päästävä mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Naisten ja tyttöjen koulutus sekä naisten rekrytointi niin poliisivoimiin kuin oikeudellisen ja poliittisen järjestelmän piiriin ovat avaintekijöitä naisten oikeuksien kehittämiseksi ja turvallisuustilanteen parantamiseksi maassa. Naisten on päästävä mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jotta voidaan taata kestävä ja oikeudenmukainen rauha Afganistanissa. ”Jos naiset eivät ole mukana päätöksenteossa, miten voimme odottaa kehitystä naisten oikeuksien ja turvallisuustilanteen suhteen?” kysyi AWN:n johtaja Afifa Azim.

Afifa Azim ja Zakia Soleiman vetosivat kansainväliseen yhteisöön suoran keskusteluyhteyden aikaansaamiseksi AWN:n ja muiden ruohonjuuritason toimijoiden, Afganistanin hallituksen ja kansainvälisten sidosryhmien kuten YK:n, NATO:n ja valtioiden suurlähetystöjen välille. AWN kannustaa kaikkia kansainvälisiä toimijoita ja Afganistanin hallitusta käyttämään monitoroinnin tuloksia hyödykseen turvallisuusvastuun siirron edetessä ja tarkistamaan kurssia, mikäli tilanne paikallistasolla ja maakunnissa niin vaatii.

Yli 87 prosenttia afgaaninaisista kokee väkivaltaa

Myös naisiin kohdistuva väkivalta on suuri huolenaihe. Afifa Aziz kertoi, että yli 87 prosenttia afgaaninaisista ja -tytöistä joutuu väkivallan kohteeksi elämänsä aikana. Erityisesti perheessä tai yhteisössä tapahtuvan väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten on käytännössä mahdotonta saada apua ennen kuin naisia saadaan riittävästi rekrytoitua poliisivoimiin, lainsäädännöllisiin elimiin ja sairaaloihin. ”Siksi on tehtävä väsymätöntä työtä naisten turvaamiseksi ja voimaannuttamiseksi, sukupuolten tasa-arvoa koskevan informaation levittämiseksi niin uskonnollisten yhteisöjen ja paikallisten tahojen kuin nuorten miesten parissa”, sanoi paneelissa puhunut Yhdysvaltojen Afganistanin ja Pakistanin edustajan toimiston viestintäjohtaja Eileen O’Connor.

Afganistanin YK-lähettiläs: ”Naiset eivät voi olla ainoastaan symbolisesti läsnä”

Suomen pysyvä YK-edustaja suurlähettiläs Jarmo Viinanen ja Afganistanin pysyvä YK-edustaja suurlähettiläs Zahir Tanin kiittelivät kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisen yhteisön arvokasta työtä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi Afganistanissa. Afgaaninaisten edustus kansalaisjärjestöissä ja poliittisissa päätöksentekoelimissä on kasvanut tasaisesti ja maa on saanut kolme naisministeriä. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää naisten oikeuksien edistämiseksi. Vaikka Afganistanin uuden perustuslain juridisesti tarjoamat tasavertaiset oikeudet ja vuonna 2009 säädetty laki naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi ovat askeleita eteenpäin afgaaninaisten oikeuksien ja turvallisuuden edistämiseksi, ovat naiset edelleen käytännön tasolla yhteiskunnan marginaalissa. ”Kansainvälisen yhteisön on varmistettava, etteivät ponnistelumme afgaaninaisten poliittisen osallistumisen, tyttöjen koulutuksen ja vapaan lehdistön puolesta valu hukkaan tänä kriittisenä hetkenä. Naiset on saatava mukaan keskustelemaan ja päättämään Afganistanin tulevaisuudesta”, vakuutti suurlähettiläs Jarmo Viinanen.

Suurlähettiläs Zahir Tanin peräänkuulutti naisten aitoa osallistumista: ”Naiset eivät voi ainoastaan olla symbolisesti läsnä, vaan heille täytyy antaa todellinen mahdollisuus vaikuttaa Afganistanin tulevaisuuteen osallistumalla sovintoprosessiin ja kestävän rauhan rakentamiseen. Naisten ajattelun ja läsnäolon tulee näkyä Afganistanin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja heidän äänensä on saatava kuuluviin.” Eileen O’Connor ja Zakia Soleiman puolestaan vetosivat puheissaan Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clintonin lausuntoon, ettei yksikään valtio voi kehittyä ja saavuttaa kestävää rauhaa ja turvallisuutta, jos yli puolet väestöstä suljetaan rauhanrakennusprosessin ulkopuolelle.

Tulosta

Päivitetty 7.11.2012


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot