Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoasiainministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 29.10.2012 | Ulkoasiainministeriö

Suomi lopettaa osan tuestaan Mosambikin metsäohjelmalle

Tiedote 250/2012
29.10.2012

Ulkoministeriö on teettänyt kaksi erityistilintarkastusta Suomen rahoittamasta Mosambikin kansallisen metsäohjelman tukihankkeesta. Toiminnassa ilmenneiden epäselvyyksien takia ulkoministeriö on päättänyt lopettaa Mosambikin maatalousministeriön kautta menevän tukensa ohjelmalle. Samalla Suomi lykkää suunniteltua yhteistyötä Mosambikin maatalouden kehittämiseksi.

Mosambikissa parhaillaan vieraileva kehitysministeri Heidi Hautala on keskustellut asiasta maaohjelmaneuvotteluissa Mosambikin ulkoministerin Oldemiro Baloin ja maatalousministeri Jose Condungua Pachecon kanssa. "Epäselvyyksiin on puututtava ja yhteistyön edellytykset selvitettävä. Yhteistyö perustuu luottamukseen", totesi ministeri Hautala.

Metsäohjelman tukihankkeella on tuettu metsäinventointeja, metsänistutusta ja maanomistusolosuhteiden kartoittamista Mosambikissa. Hankkeen budjetti vuosille 2009-2014 on 21,54 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on 11,44 ja Mosambikin 10,1 miljoonaa euroa. Suomen tuki on jakautunut konsulttiyrityksen antamaan tekniseen tukeen ja kenttätoimintojen rahoittamiseen Mosambikin yleisen maatalouden sektoriohjelman kautta. Kokonaisuuteen kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva METLA:n tuki ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen jatkuu.

Väärinkäytösepäilyt tulivat ilmi vuoden 2011 keväällä. Tämän takia Suomi jäädytti hankkeen varojen siirron kesäkuussa 2011 ja aloitti erityistilintarkastuksen, joka valmistui marras-joulukuussa 2011. Tarkastus kohdistui Mosambikin metsähallintoon keskustasolla (DNTF) sekä toimiin Cabo Delgadon, Niassan, Nampulan ja Zambésian lääneissä. Otantaan perustuneen tilintarkastuksen teki KPMG. Tämän tarkastuksen jatkoksi ulkoministeriö teetti toisen tilintarkastuksen, joka toteutettiin huhti-toukokuussa 2012. Tilintarkastukset osoittivat väärinkäytöksiä ja puutteita kirjapidossa. Parhaillaan selvitetään väärinkäytösten laajuutta ja vaihtoehtoja varojen palauttamiseksi. KPMG:n arvion mukaan Mosambikilta tulisi periä takaisin satoja tuhansia euroja.

Toiminnan tarkastukset ja evaluaatiot kuuluvat olennaisena osan ulkoministeriön normaaliin hankeseurantaan. Nyt paljastuneet epäselvyydet kertovat osaltaan seurannan toimivuudesta.

Lisätiedot: ylitarkastaja Sauli Heinimaa, sisäisen tarkastuksen yksikkö, puh. 09 1605 5946

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.10.2012


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot