Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 5.11.2012 | Ulkoministeriö

Venäjä yhä kiinnostavin mutta vaikein markkina suomalaisyrityksille

Tiedote 259/2012
5.11.2012

Venäjä on yhä suomalaisyritysten kansainvälistymissuunnitelmien kannalta houkuttelevin markkina ja Venäjän eri alueille suuntautuvat vienninedistämismatkat kiinnostavat yrityksiä. Samalla Venäjä on kaupan ja investointien esteiden kannalta ongelmallisimmaksi koettu maa. Myös EU-markkinat vaativat huomiota. Tämä tuli esiin suomalaisyrityksille suunnatussa kansainvälistymistavoitteita ja kaupanesteitä kartoittavassa selvityksessä.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb on tyytyväinen yrityksiltä saatuun aktiiviseen palautteeseen.

”Kasvava joukko pieniä ja keskisuuria yrityksiä haluaa kansainvälistyä. Tämä on erittäin tervetullut viesti ja kannustan yrityksiä hyödyntämään vienninedistämismatkoja ja muita kansainvälistymispalveluja. Nämä matkat tehdään niille markkinoille, joista yritykset ovat kiinnostuneita ja joilla esimerkiksi kaupanesteiden takia tarvitaan minun tai muiden ministerien vetoapua. ”

Team Finland -yhteistyönä järjestetty kansainvälistymis- ja kaupanestekysely tuotti 600 vastausta suomalaisyrityksiltä. Yritykset ilmoittivat yhteensä 650 toivetta vienninedistämismatkakohteiksi ja noin 1200 kaupan ja investointien estettä. Esteistä merkittävä osa (noin 30 prosenttia) käsitteli Venäjällä kohdattuja ongelmia. Ongelmista huolimatta Venäjä koetaan kiinnostavaksi markkinaksi, sillä se nousi ensimmäiseksi myös vienninedistämismatkojen kohteena.

”On selvää, että juuri toteutunut Venäjän WTO-jäsenyys ja Venäjän markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet tekevät siitä houkuttelevan markkinan kasvavalle joukolle suomalaisyrityksiä”, toteaa ministeri Stubb.

Venäjän lisäksi erityistä kiinnostusta on muun muassa Kiinan, Yhdysvaltain ja Intian markkinoihin, joilla suomalaisyritykset törmäävät myös keskimääräistä useammin toimintaa hankaloittaviin kaupanesteisiin. Pienille ja keskisuurille yrityksille EU:n sisämarkkinat tarjoavat luontevan ensiaskeleen kansainvälistymiselle, ja ne pitävät tärkeänä julkisten vienninedistämispalvelujen saantia myös EU-markkinoilla. EU-maat eivät myöskään ole täysin ongelmattomia ja yritykset ilmoittivat useista niissä kohdatuista kaupanesteistä.

Kyselyn toteutti Team Finland -verkosto, ja sen käytännön toteutuksesta vastasivat ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Finpro, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Kansainvälinen kauppakamari ICC, Suomen yrittäjät ja Kaupan Liitto.

Kansainvälistymistoiveista ja kaupanesteistä voi jatkossakin ilmoittaa ulkoministeriölle tai muille Team Finland -verkoston yhteistyökumppaneille.

Yhteystiedot: ulkoministeriö, yksikön päällikkö Ilkka Saarinen, puh. 09 1605 6327 ja kaupallinen neuvos Heli Siikaluoma, puh. 09 1605 6528 Sähköposti: tradebarrier(at)formin.fi.
 

Nettilomake http://formin.finland.fi/kauppapolitiikka/kaupanesteet

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 5.11.2012


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot