Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 21.11.2012 | Ulkoministeriö

Kehitysministeri Hautala Afganistanissa: ”Afganistanin naiset ja tytöt tarvitsevat täyden tukemme – maan kehitys on vedenjakajalla”

Tiedote 274/2012
21.11.2012

Kehitysministeri Heidi Hautala vieraili Kabulissa, Afganistanissa 18.–21. marraskuuta. Hautala keskusteli maan poliittisen johdon, kansainvälisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Lisäksi hän perehtyi kehitysyhteistyön arkeen vieraillen Suomen tukemassa lisääntymisterveyshankkeessa ja naisia tukevassa työllistämishankkeessa.

Kehitysyhteistyötä tehdään Afganistanissa äärimmäisen haastavissa olosuhteissa.

Ministeri Hautala ja Afganistanin ulkoministeri Rassoul.Ministerit Hautala ja Rassoul kävivät keskustelun Suomen ja Afganistanin suhteista, Afganistanin tilanteesta ja alueen turvallisuustilanteesta. Ulkoministeri Rassoul kiitti Suomea pitkäjänteisestä tuesta Afganistanille.

Keskusteluissaan ulkoministeri Zalmai Rassoulin ja valtionvarainministeri Omar Zakhilwalin kanssa ministeri Hautala painotti Suomen pitkäaikaista sitoutumista Afganistanin kehitykseen. Afganistanin on tärkeää toimeenpanna sitoumuksensa hallinnon vahvistamisesta ja korruption kitkemisestä.

Suomen painopistealueita ovat tasa-arvo, ihmisoikeudet ja hyvä hallinto. Keskusteluissa oli esillä myös Afganistanin talous- ja turvallisuustilanne ja Afganistanin valmistautuminen vuoden 2014 presidentinvaaleihin.

Kaivosministeri Wahidullah Shahranin tapaamisessa käytiin läpi ympäristön kannalta kestävän kaivosteollisuuden edellytyksiä myös Suomen viimeaikaisten kokemusten valossa. Kaivosteollisuuden tuotot voisivat muodostaa Afganistanin talouden selkärangan, kunhan turvallisuustilanne sallii toimintaa varten tarvittavat investoinnit ja kaivostuotanto saadaan käyntiin.

Afganistanissa toimii paljon aktiivisia kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ministeri Hautalalla oli mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä mm. kansalaisjärjestöedustajien, naisvaikuttajien ja parlamentaarikkojen kanssa. Yksi keskeisistä tavatuista vaikuttajanaisista oli maan terveysministeri Suraya Dalil. Keskusteluissa korostui lukuisten toimijoiden huoli naisten ja tyttöjen asemasta ja tarve kansainvälisen yhteisön tuelle ihmisoikeuksien tukemiseksi. Paljon edistystä on saatu aikaan samalla kun työsarkaa riittää.

Hankevierailujen aikana ministerillä oli tilaisuus keskustella myös tavallisten afgaaninaisten ja tyttöjen kanssa näiden elämästä.

”Afganistanin naisten oikeuksien puolesta taistelevat ovat rohkeita ja he ansaitsevat kaiken tukemme”, korosti Hautala tapaamisten aikana. ”Lähivuodet ovat Afganistanin kehityksen kannalta ratkaisevia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana saavutettua edistystä ei saa heittää hukkaan. Ihmiset näkevät tulevaisuuden toisaalta myönteisenä, mutta toisaalta uhkaavana. Afgaanit ottavat turvallisuusvastuun itselleen, mutta tarvitsevat tukea päästäkseen jaloilleen myös yhteiskuntana. Kyseessä on yksi maailman muserretuimmista maista, ja suurimpia kärsijöitä ovat heikoimmassa asemassa olevat naiset ja lapset.”

Pääosa Suomen kehitysavusta Afganistanille kanavoidaan Maailmanpankin ja YK-järjestöjen kautta. Ministeri Hautala tapasi järjestöjen johtoa ja vaihtoi näkemyksiä maan tulevasta suunnasta.

Kuvia ministeri Hautalan Kabulin ohjelmasta:

Lue lisää "Suomi Afganistanissa" -osiosta.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.11.2012


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot