Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
605 Third Avenue, 35th Floor
New York, N.Y. 10158, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, Sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 20.12.2012

Innovatiivinen kehitysrahoitus soveltuu erilaisiin tilanteisiin

Ministeri Hautalan New Yorkissa emännöimässä tilaisuudessa keskityttiin innovatiivisten kehitysrahoituslähteiden mahdollisuuksiin.

 

Kehitysministeri Heidi Hautalan emännöimä tilaisuus kuului  Suomen innovatiivisen kehitysrahoitusryhmän puheenjohtajuuskauden ohjelmaan. Kuva: Pirjo-Liisa HeikkiläKehitysministeri Heidi Hautalan emännöimä tilaisuus kuului Suomen innovatiivisen kehitysrahoitusryhmän puheenjohtajuuskauden ohjelmaan. Kuva: Pirjo-Liisa Heikkilä

Täysi sali kuulijoita osallistui kehitysministeri Heidi Hautalan emännöimään innovatiivisen kehitysrahoituksen korkean tason kokoukseen New Yorkissa.

Kokous oli suunnattu YK:ssa toimiville pysyville edustajille ja kehitysasiantuntijoille, ja se järjestettiin yhdessä YK:n kehitysohjelman UNDP:n kanssa.

Tapahtuma liittyi Suomen innovatiivisen kehitysrahoitusryhmän puheenjohtajuuskauden ohjelmaan. Se keskittyi tuomaan uusia ideoita ja haasteita vuoden 2015 jälkeisten kehitystavoitteiden suunnitteluun.

”Uusien kehitystavoitteiden suunnittelulla on jo kiire, eikä sitä saa kahlita liian aikainen keskustelu rahoituksesta”, totesi Heidi Hautala.

Hän kuitenkin muistutti, että ryhmä tarjoaa erilaisten toimijoiden epävirallisena yhteenliittymänä erinomaisen foorumin luovan ja ennakkoluulottoman keskustelun käymiselle innovatiivisten rahoituslähteiden potentiaalista laajasta kehitysrahoituksessa.

Hautala totesi myös, että kehitystulokset toteutuvat nimenomaan maatasolla. Kaiken kehitysrahoituksen tuleekin tukea maiden omia kehitysstrategioita.

Lentomaksulla rahoitetaan lääkkeitä

UNDP:n varapääjohtaja Sigrid Kaag yhtyi Hautalan toteamukseen, että mitattavat kehitystulokset ja kehitysmaiden omistajuus ovat kaiken kehityksen tärkein ohjenuora. Tämä pätee myös rahoitusoptioihin.

Hän korosti, että uusien kehitystavoitteiden suunnitteluun tarvitaan laajaa poliittista yhteisymmärrystä. Myös maatason omistajuus sai laajaa kannatusta useissa yleisöpuheenvuoroissa.

Ranskan kehitysministeri Pascal Canfin tervehti kokousta videon välityksellä. Hän huomautti, että muuttuneessa maailmantilanteessa tarvitaan uudenlainen kehitysvisio ja mahdollisimman laajapohjainen rahoitus pysyvien kehitystulosten turvaamiseksi.

Chile yhtenä innovatiivisen kehitysrahoitusryhmän ensimmäisenä jäsenenä on ottanut käyttöön muun muassa lentomatkustajamaksun, kertoi paneeliin osallistunut Chilen YK-suurlähettiläs Octavio Errazuriz.

Maksulla rahoitetaan esimerkiksi tarttuvien tautien lääkkeiden hankintaa kansainvälisen terveyskoalition Unitaidin kautta.

Yleisöpuheenvuoroissa tuotiin esiin kehitysrahoituksen turvaamisen haasteita nykyisessä taloustilanteessa, sekä sitä, miten vältetään turhien lupausten antaminen myös innovatiivisten kehitysrahoituslähteiden suhteen.

Pakistanin, Bangladeshin ja Marokon edustajat muistuttivat, että osa vuosituhattavoitteistakin on vielä saavuttamatta. He toivat esiin myös kaiken rahoituksen kestävyyden, avoimuuden ja ennustettavuuden merkityksen.

Luottamus sitoumuksiin tärkeää

Norjan edustaja kiitteli Suomen puheenjohtajuuskaudella keskustelun keskiöön uudelleen nostamaa kansainvälisen pääomapaon ehkäisyä sekä työtä veroparatiisien kitkemiseksi, jonka tärkeyttä myös Brasilian edustaja korosti.

”Olen pannut tyytyväisenä merkille, että myös Maailmanpankissa on viriämässä keskustelu globaalin talousjärjestelmän reformin tarpeesta ja monikansallisten yritysten avoimemman toiminnan vaatimuksista”, Hautala totesikin.

Innovatiivisiin rahoituslähteisiin kuuluu myös mallit päästökaupan huutokauppatulojen ohjaamisesta kehityksen käyttöön. Heidi Hautala huomautti globaalista pettymyksestä ilmastorahoituslupausten suhteen. Hän kertoi tekevänsä Suomen osalta parhaansa, että luottamuksen ilmapiiri globaalien sitoumusten täyttämiseksi säilyy.

Kestävän kehityksen tavoitteet eivät koske ainoastaan ympäristöä. Suomen tavoitteena on yhdistää ilmastonmuutoksen estäminen ja köyhyyden vähentäminen kohdistamalla mahdollisia päästöoikeuksien huutokauppatuloja kehitysyhteistyöhön.

Keskustelua moderoinut Unitaidin edustaja Gulmira McHale kertoi esimerkiksi Zimbabwen ja Sambian kansallisista ohjelmista, joissa rahaa kerätään veroilla ja maksuilla esimerkiksi HIV:n ja aidsin vastaiseen työhön.

Innovatiiviset kehitysrahoitusmekanismit ovatkin otettavissa käyttöön sekä kehittyneissä maissa että kehitysmaissa ja soveltuvat eri tilanteisiin eri tavoin.

Botswanan edustaja huvitti yleisöä kertomalla maansa olutverosta, jonka tuotot suunnataan nuorisotyöhön. Ranskassa olutvero puolestaan sai parlamentin täystyrmäyksen, kertoi Ranskan YK:n pysyvän edustajan sijainen Martin Briens. Toisaalta rahoitusmarkkinanavero on Ranskassa laajasti hyväksytty.

 

 

Tulosta

Päivitetty 20.12.2012


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot