Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 22.12.2012

Selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta eduskunnalle

VALTIONEUVOSTON VIESTINTÄYKSIKKÖ
Tiedote 406/2012
20.12.2012

Valtioneuvosto antoi torstaina 20. joulukuuta eduskunnalle selonteon Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2012. Selonteko perustuu hallitusohjelman edellyttämällä tavalla laaja-alaiseen turvallisuuskäsitteeseen. Selonteossa käsitellään erityisesti kokonaisuuksia, joissa on nähtävissä olennaisia muutoksia edellisen vuoden 2009 selonteon jälkeen.

Selonteon tarkastelujakso ulottuu 2020-luvulle ja se muodostaa perustan Suomen politiikan ohjaamiselle maan etujen ja tavoitteiden edistämiseksi. Selonteossa käsitellään kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia kehityskulkuja, Suomen turvallisuuspoliittisia linjauksia, puolustuksen kehittämistä sekä toimia yhteiskunnan kokonaisuusturvallisuuden varmistamiseksi.

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen, väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden ylläpitäminen. Suomen turvallisuuspolitiikka on turvallisuuden aktiivista rakentamista sekä turvallisuusuhkien ennakointia ja torjumista.

Suomen turvallisuus rakentuu hyviin kahdenvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen Euroopan unionissa sekä laaja-alaiseen yhteistyöhön muiden valtioiden ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Suomi osallistuu kansainvälisen vastuun kantamiseen, toimintakykyisen globaalihallinnan kehittämiseen ja kansainvälisten ongelmien ratkaisemiseen.


Lisätietoja: valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, p. 09 1602 2006 ja erityisavustaja (kansainväliset asiat) Antti Vänskä, p. 09 1602 2068, valtioneuvoston kanslia
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 22.12.2012


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot