Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 25.2.2013

Vesi, sanitaatio ja hygienia post-2015-tavoitteina: ”Meidän täytyy pitää meteliä”

Kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa kuuluu oikeus puhtaaseen veteen, hygieniaan ja saniteettitiloihin. Kuva: Pirjo-Liisa HeikkiläKaikille ihmisille kaikkialla maailmassa kuuluu oikeus puhtaaseen veteen, hygieniaan ja saniteettitiloihin. Kuva: Pirjo-Liisa Heikkilä

”Puhdas vesi, sanitaatio ja hygienia ovat keskeisiä kaikille kehityspyrkimyksille”, Suomen pysyvä edustaja YK:ssa, suurlähettiläs Jarmo Viinanen muistutti tervetulopuheessaan Suomen isännöimässä tilaisuudessa New Yorkissa 21. helmikuuta. Tapahtumassa keskusteltiin siitä, miten vesi-, sanitaatio- ja hygienia-teemat (WASH) otetaan huomioon vuoden 2015 jälkeisessä kehitysagendassa.

”Vuosituhattavoitteet ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi välineiksi yhteisissä ponnisteluissamme köyhyyden vähentämiseksi. Nyt kun keskustellaan ajasta vuoden 2015 jälkeen, vesi ja sanitaatio ovat hyvä esimerkki, mitä voidaan tehdä paremmin,” suurlähettiläs Viinanen sanoi. Veteen liittyvä vuosituhattavoite on saavutettu ennen vuoden 2015 määräaikaa, mutta sanitaatiotavoitteen osalta ollaan pahasti jäljessä.

Suurin ongelma on eriarvoisuus

YK:n vesi ja sanitaatio ihmisoikeuksina -erityisraportoija Catarina de Albuquerque kuvaili tilaisuudessa omaa suhdettaan aiheeseen: ”WASH-teemat olivat minulle aluksi suhteellisen uusia. Niistä on kuitenkin helppo innostua, ja nyt ne ovat erottamaton osa elämääni.” Raportoijan energiaa ja sitoutuneisuutta aiheeseen kiiteltiin laajalti.

YK:n rityisraportoija Catarina de Albuquerque ja Suomen pysyvä edustaja YK:ssa, suurlähettiläs Jarmo Viinanen. Kuva: Tiia Rantanen.YK:n erityisraportoija Catarina de Albuquerque ja Suomen pysyvä edustaja YK:ssa, suurlähettiläs Jarmo Viinanen. Kuva: Tiia Rantanen.

 

De Albuquerque korosti puheessaan sitä, että suurin ongelma veden ja sanitaation osalta on eriarvoisuus. Uusien tavoitteiden laadinnassa voimme oppia vuosituhattavoitteista – sekä onnistumisista että heikkouksista.

”On totta, että edistystä on tapahtunut. Mutta edelleen he, jotka ovat suurimmassa avun tarpeessa, ovat hyötyneet vähiten”, de Albuquerque sanoi, viitaten eriarvoisuuteen varakkaampien ja köyhimpien alueiden ja ihmisryhmien välillä. Hän alleviivasi, että kaikkein vähäosaisimpia tulee priorisoida.

De Albuquerquelle esitettiin Twitterissä kysymys: Miten se tehdään? ”Meidän täytyy pitää paljon meteliä niin paikallisella, kansallisella kuin globaalilla tasolla”, hän vastasi.

Sukupuolten välinen epätasa-arvo on kaiken eriarvoisuuden äiti

UN Womenin varapääjohtaja Lakshmi Puri muistutti, että sukupuolinen epätasa-arvo näkyy myös WASH-teemoissa. ”Naiset ja tytöt kantavat miehiä ja poikia todennäköisemmin vastuun koko talouden veden saannista ja sairastuvat helpommin veden välityksellä tarttuviin tauteihin. Liian moni tyttö käyttää liian paljon aikaa veden hankintaan sen sijaan, että kävisi koulua.”

UNICEFin ohjelmaosaston varapääjohtaja Maniza Zaman huomautti, että vaikka vuosituhattavoitteita ei ollakaan vielä saavutettu, tavoitteet ovat olleet tehokkaita välineitä köyhyyden vähentämisessä. Hänen mukaansa UNICEF näkee post-2015-keskustelun uutena mahdollisuutena sitoutua yhdessä sovittujen päämäärien saavuttamiseen. ”Sijoitus WASHiin on sijoitus ihmisoikeuksiin ja lasten tulevaisuuteen. Vesi, sanitaatio ja hygienia ovat olennaisia asioita ihmisarvon säilyttämiseksi.”

WaterAidin kampanjapäällikkö Margaret Batty jakoi UNICEFin huolen siitä, että tytöt lopettavat murrosikäisinä koulun kesken, koska kouluissa ei ole tytöille tarkoitettuja saniteettitiloja. ”Kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa kuuluu oikeus puhtaaseen veteen, hygieniaan ja saniteettitiloihin – perusasioihin elämässä. Vuonna 2030 tätä ongelmaa ei saisi enää olla. Meillä on keinot saavuttaa tämä tavoite elinaikanamme. Voimme oikeasti laittaa pisteen köyhyydelle, aloittamalla WASHista.”

Vuosituhattavoitteet ovat kiinnittäneet huomiota laiminlyötyihin teemoihin, kuten avoimeen maastoon ulostamiseen, äiti- ja lapsikuolleisuuteen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja pysyvän vesihuollon tarpeeseen. Kansainvälinen yhteisö on oppinut prosessista ja nyt tulee kasvattaa kunnianhimoa.

Tohtori Jarna Petman Helsingin yliopistosta ja WaterAidin kampanjapäällikkö Margaret Batty. Kuva: Tiia RantanenTohtori Jarna Petman Helsingin yliopistosta ja WaterAidin kampanjapäällikkö Margaret Batty. Kuva: Tiia Rantanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihmisoikeudet ovat sosiaalisia oikeuksia

Tohtori Jarna Petman Helsingin yliopistosta edusti tilaisuudessa akateemista näkökulmaa. Hän käsitteli ihmisoikeuksien historiallista kehitystä, jossa taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet – siis köyhät ja vähäosaiset – ovat jääneet sivuosaan. Hän painotti että loppupelissä kaikki ihmisoikeudet ovat sosiaalisia oikeuksia. ”Myös oikeus puhtaaseen juomaveteen ja sanitaatioon saa merkityksen vain toteutuksen kautta.”

Petman ylisti erityisraportoija de Albuquerquen työtä ja raporttia YK:n yleiskokoukselle. Se painottaa vähäosaisimpia ja sitä, ettei näitä ryhmiä ole huomioitu vuosituhattavoitteissa. Raportti vaatii muutosta nykyisiin käytäntöihin, jotka pahimmillaan ylläpitävät eriarvoisuutta.

Suomen pysyvä YK-edustusto järjesti tilaisuuden YK:n päämajassa New Yorkissa 21. helmikuuta.

Tulosta

Päivitetty 25.2.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot