Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 25.7.2013 | Ulkoministeriö

YK:n ihmisoikeuskomitea antoi loppupäätelmänsä Suomelle

Tiedote 158/2013
25.7.2013

YK:n ihmisoikeuskomitea julkisti 25. heinäkuuta loppupäätelmänsä koskien kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumista Suomessa. Komitea käsitteli YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen nojalla annettua Suomen kuudetta määräaikaisraporttia 108. istunnossaan ja sen yhteydessä pidetyssä Suomen suullisessa kuulemistilaisuudessa, joka järjestettiin Genevessä 12. heinäkuuta.

Komitea pitää myönteisenä kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain voimaansaattamista. Positiivisena komitea listaa myös kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman laatimisen sekä rikoslain ja ulkomaalaislain muutokset.

Komitea esittää päätelmissään huolensa miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta työelämässä ja erityisesti miesten ja naisten välisestä palkkaerosta sekä raskauden perusteella tehdyistä irtisanomisista.

Komitea on huolestunut myös naisiin kohdistuvasta väkivallasta Suomessa ja suosittelee, että väkivallan uhreille tarjottavia palveluita ja turvakoteja lisättäisiin. Komitea esittää huolensa myös puutteista ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa.

Ulkomaalaisten säilöönottoa koskien komitea on huolestunut erityisesti Metsälän säilöönottoyksikön kapasiteetista sekä säilöönotettujen henkilöiden sijoittamisesta poliisin pidätystiloihin. Komitea suosittelee, että Suomi kehittää vaihtoehtoja säilöönotolle, takaa säilöönotettujen henkilöiden oikeusturvakeinot ja parantaa Metsälän säilöönottoyksikön olosuhteita.

Komitea esittää huolensa myös vapautensa menettäneiden oikeusturvatakeista. Komitea muistuttaa muun muassa, että kaikkien epäiltyjen oikeus lakimieheen tulee taata ja huomauttaa, että pidätettyä koskeva vangitsemisvaatimus tulisi ottaa käsiteltäväksi 48 tunnin sisällä. Komitea esittää huolensa myös vankiloiden ylikuormittumisesta sekä vankiloiden sanitaatiotilojen asianmukaisuudesta. Komitea nostaa päätelmissään esille myös nuorisovankien pitämisen erillään aikuisista.

Komitea nostaa loppupäätelmissään esiin huolensa myös siviilipalveluksen pituudesta vaihtoehtona armeijalle sekä suosittelee, että Suomi takaa Jehovan todistajille annetun erivapauden asevelvollisuudesta myös muille aseistakieltäytyjien ryhmille.

Turvapaikanhakijoiden ja maasta poistamista odottavien ulkomaalaisten osalta komitea suosittelee, että Suomi takaa oikeuden tehdä maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanon keskeyttävä valitus myös nopeutetussa turvapaikkamenettelyssä.

Saamelaisten osalta komitea esittää huolensa saamelaisten osallistumisoikeudesta heitä koskevaan päätöksentekoon sekä kiinnittää huomionsa saamelaisten maaoikeuksien toteutumiseen. Komitea suosittelee myös, että Suomi ryhtyy asianmukaisiin toimiin taatakseen saamelaisten lasten oikeuden opetukseen omalla kielellään. 

Komitea tuo esiin loppupäätelmissään huolensa myös romanien ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Katja Fokin, puh. 0295 351 175, lähetystöneuvos Jaakko Halttunen, puh. 0295 351 170, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, etunimi.sukunimi@formin.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 26.7.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot