Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 1.10.2013 | Ulkoministeriö

Lisävaroja Afrikan kehitysrahastolle alueen maiden kehitykseen

Tiedote 209/2013
1.10.2013

Afrikan maiden talous kasvaa reippaasti, ja Afrikan kehitysrahastolla on tärkeä rooli tämän kehityksen ylläpitäjänä ja jatkajana. Rahoittaja- ja lainansaajamaiden edustajat sopivat Pariisissa viime viikolla Afrikan kehitysrahaston kolmannestatoista lisärahoituksesta (ADF-13).

Rahoitus kasvaa hieman edelliskaudesta ja on kaikkiaan noin 7,3 miljardia Yhdysvaltojen dollaria. Suomi osallistuu rahoitukseen 126 miljoonalla eurolla. ADF-13 kattaa vuodet 2014 – 2016, mutta maksatukset jakautuvat kymmenelle vuodelle. Afrikan maista rahoitukseen osallistuvat Angola, Egypti, Etelä-Afrikka ja Libya.

Afrikan kehitysrahaston kautta Suomi tukee kehityspoliittisen toimenpideohjelmansa mukaisesti osallistavaa ja työllistävää vihreää talouskasvua. Se on myös Afrikan kehityspankin uuden pitkän aikavälin strategian tärkeä tavoite äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi.

Rahaston toiminta painottuu Afrikan infrastruktuurin kehittämiseen, hyvän hallinnon vahvistamiseen, alueellisen integraation tukemiseen, yksityissektorin kehittämiseen sekä tietotaidon ja teknologian vahvistamiseen. Neuvotteluissa painotettiin tuen lisääminen alueelliseen yhteistyöhön ja hauraille valtioille, joita Afrikan kehitysrahaston 40 kumppanimaasta on 17. Muita läpileikkaavia tavoitteita vuonna 2014 alkavalla kolmivuotisella rahoituskaudella ovat sukupuolten tasa-arvo, maatalous ja ruokaturva. Tuloksia mitataan sekä maakohtaisten että kehitysrahaston toimintaa seuraavien mittareiden avulla, ja resurssit jaetaan maiden suoriutumisen perusteella.

Afrikan kehitysrahasto on Afrikan kehityspankkiryhmään kuuluva rahoituslaitos, joka myöntää mantereen köyhimmille maille pehmeäehtoisia luottoja. Rahasto aloitti toimintansa vuonna 1974. Kehityspankkiryhmän päämaja on Abidjanissa Norsunluurannikolla, mutta maan epävakaan tilanteen vuoksi päämaja on ollut viimeiset kymmenen vuotta tilapäisesti siirrettynä Tunisiin. Pankin päämajan palaaminen takaisin Abidjaniin toteutetaan ADF-13:n lisärahoituskauden kuluessa.

Lisätietoja: kehitysrahoituslaitosten yksikön päällikkö Laura Torvinen, puh. 0400 227 577, lähetystöneuvos Paula Sirkiä, puh. 040 158 5472, Afrikan kehityspankkiryhmän verkkosivut http://www.afdb.org
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 1.10.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot