Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 29.10.2013 | Ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio sananvapautta koskevassa asiassa

Tiedote 229/2013
29.10.2013

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut 29. lokakuuta Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa turvattua oikeutta sananvapauteen oli loukattu.

Tapaus koski kansallista tuomiota kunnianloukkausasiassa, jossa valittajina olleet toimittaja ja hänen esimiehensä oli tuomittu sakkorangaistukseen ja määrätty maksamaan kunnianloukkauksen johdosta vahingonkorvausta A:lle. Kansallisessa prosessissa oli katsottu valittajien esittäneen A:sta valheellisia ja virheellisiä vihjauksia televisio-ohjelmassa niin, että teko oli ollut omiaan aiheuttamaan A:lle kärsimystä, halveksuntaa ja vahinkoa. Viranomaisten yhteistyön puutetta kritisoineessa televisio-ohjelmassa oli esimerkkinä mainittu A:n talousrikosoikeudenkäynti sekä esitetty oikeudenkäynnistä ja A:sta kuvattu filmimateriaali, jossa oli kerrottu oikeudenkäynnin käsittelevän syytettä talousrikoksesta. Kansallisessa prosessissa valittajat olivat kiistäneet syytteen sillä perusteella, että kaikki ohjelmassa esitetyt tiedot olivat olleet moitteettomia.

EIT katsoi, että kansallisessa prosessissa ei ollut arvioitu sitä, olivatko A:n ja valittajien edut tasapainossa toistensa kanssa. EIT kiinnitti myös huomiota siihen, että kansallisessa prosessissa ohjelmassa esitettyjen tietojen moitteettomuutta ei ollut kiistetty ja että ohjelman esittämisen aikaan A:n tilanne oli ollut jo julkisuudessa. Syyt, joihin sananvapauteen puuttumiseksi oli vedottu, olivat merkityksellisiä, mutta eivät riittäviä.

EIT määräsi valtion korvaamaan valittajille yhteensä 4 240 euroa aineellisesta vahingosta ja 3 500 euroa oikeudenkäyntikuluista.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Arja Hintsala, puh. 0295 351 851, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.10.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot