Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 11.12.2013 | Ulkoministeriö

EU:n kehitysministerit keskustelevat tulevista globaaleista kehitystavoitteista

Tiedote 258/2013
11.12.2013

Kehitysministeri Pekka Haavisto osallistuu EU:n kehitysministerikokoukseen Brysselissä 12. joulukuuta. Kokouksen pääaiheena ovat vuoden 2015 jälkeiset kansainväliset kehitystavoitteet ja niiden rahoitus, EU:n uudistetun kehityspolitiikan (Muutosagenda) toimeenpano sekä kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus. Ministeri Haavisto nostaa muissa asioissa esille Sudanin humanitaarisen tilanteen.

YK:n nykyisten vuosituhattavoitteiden määräaika täyttyy vuonna 2015. Kehitysministerit keskustelevat ajasta sekä ennen että jälkeen vuoden 2015: kiireellisistä toimista olemassa olevien vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ja vuoden 2015 jälkeisten tavoitteiden valmistelusta sekä niiden rahoituksesta. Suomi katsoo, että EU:n tulee sitoutua yhden, integroidun kestävän kehityksen rahoituksen strategian kehittämiseen, joka kattaa vuosituhattavoitteiden loppuun saattamisen sekä vuoden 2015 jälkeiset uudet tavoitteet. EU:n tulee tukea YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitean työtä tässä prosessissa.

Ministerien asialistalla on myös meneillään oleva EU:n kehitysyhteistyön suunnittelu vuosille 2014–2020. Työtä ohjaa uudistettu kehityspolitiikka, Muutosagenda, joka hyväksyttiin keväällä 2012. Siinä painotetaan ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa kehitykseen, kehitysavun tuloksellisuutta ja osallistavan vihreän kasvun tukemista. Suomi pitää myös tärkeänä sitoumusta keskittää yhteistyö vähiten kehittyneisiin maihin ja korkeintaan kolmelle osa-alueelle jokaisessa maassa.

Ministerit keskustelevat myös EU:n kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta (PCD) käsittelevästä raportista. Raportissa seurataan ja arvioidaan EU:n ja sen jäsenmaiden toiminnan johdonmukaisuutta kumppanimaiden kehityksen kannalta erityisesti kaupan, maatalouden, turvallisuuden ja muuttoliikkeen alueilla. Suomi on ollut kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden edistämisessä aloitteellinen ajamalla sen systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa seurantaa neuvostossa.

Lisäksi ministeri keskustelevat Syyrian humanitaarisesta tilanteesta, Myanmarista sekä Afrikan suurten järvien alueesta.

Lisätietoja: kehitysministerin lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 0295 350 921, lähetystöneuvos Sini Paukkunen, yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö, puh. 0295 351 855

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 11.12.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot