Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 5.2.2014 | Ulkoministeriö

TP-UTVA keskusteli Suomen mahdollisesta osallistumisesta Keski-Afrikan tasavallan kriisin vakauttamiseen

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 42/2014
5.2.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat kokouksessaan keskiviikkona 5. helmikuuta Suomen mahdollisuuksista osallistua valmisteltavana olevaan EU:n operaatioon Keski-Afrikan tasavallan kriisin vakauttamiseksi. Valiokunnan linjauksen mukaisesti selvitetään tarkemmin Suomen mahdollisuudet osallistua operaatioon. EU:n ulkoasiainneuvoston tammikuussa tekemän päätöksen pohjalta EU jatkaa operaation valmistelua. EU:n toivotaan tekevän päätöksen operaation käynnistämisestä vielä helmikuun aikana.  Operaation tehtävänä on tukea Keski-Afrikan turvallisuustilanteen vakauttamista sekä humanitäärisiä toimia ja siviilien suojelua.

Valiokunta keskusteli myös Syyrian kemiallisten aseiden hävittämissuunnitelman etenemisestä, kun maan sisäiset kuljetukset ovat viivästyneet.  Tämän johdosta Tanskan ja Norjan toteuttama merikuljetusoperaatio kemikaalien kuljettamiseksi Syyriasta jatkuu suunniteltua pidempään.  Suomen lähettämän suojeluosaston tehtävää merikuljetusoperaatiossa on tarpeen jatkaa siihen asti kunnes kemialliset aseet on kuljetettu pois Syyriasta tuhottavaksi, kuitenkin enintään 30.6.2014 asti.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Suomen ja Ruotsin kahdenvälisen yhteistyön tiivistäminen on luonnollinen jatkumo pohjoismaisen yhteistyön kehitykselle. Suomen ja Ruotsin puolustushallintojen työsuunnitelma yhteistyön tiivistämiseksi laaditaan kevään 2014 aikana. Yhteistyön tiivistämisessä hyödynnetään jo käynnissä olevia yhteistyöhankkeita.  Lisäksi uusia yhteistyömahdollisuuksia selvitetään kaikissa puolustushaaroissa ja yhteisillä suorituskykyalueilla. Yhteistyöaloite koskee rauhanajan toimintoja sisältämättä keskinäisiä puolustusvelvoitteita.

Valiokunta keskusteli lisäksi Nato-kumppanuusyhteistyön näkymistä, mikä on esillä Naton syksyn 2014 huippukokouksen valmisteluissa huomioiden myös Afganistanin ISAF-operaation päättyminen vuoden lopussa.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Timo Kantola, p. 0295 351 477, ulkoministeriö ja osastopäällikkö Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 5.2.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot