Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 2.4.2014 | Ulkoministeriö

Suomi johtamaan suurinta kehitysyhteistyömuotoa Tansaniassa

Tiedote 79/2014
2.4.2014

Suomesta tulee ensimmäisen kerran budjettitukea antavien maiden ja järjestöjen puheenjohtaja Tansaniassa 2. huhtikuuta.  Budjettituki on keskeinen kehitysyhteistyön muoto ja Suomi johtaa sitä koskevaa yhteistyötä Tansaniassa vuoden ajan.

”Suomelle puheenjohtajuus on sekä iso haaste että mahdollisuus olla paljon kokoaan suurempi vaikuttaja”, toteaa Suomen Tansanian-suurlähettiläs Sinikka Antila.

Suomi edustaa Tansanian hallituksen suuntaan koko budjettitukea antavaa ryhmää. Viime vuonna Tansania vastaanotti budjettitukea 410 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus oli 11 miljoonaa. Vuosina 2005–2012 noin 40 prosenttia Tansanian saamasta kehitysavusta oli budjettitukea.

”Tuore riippumaton arviointi osoitti, että budjettituen avulla on parannettu merkittävästi peruspalveluiden, kuten puhtaan veden ja terveydenhuollon, saatavuutta sekä lisätty talouskasvua. Nyt esimerkiksi lähes kaikki lapset aloittavat koulun ja tyttöjen koulunkäynti on saavuttanut saman tason poikien kanssa”, Antila kertoo.  

Budjettituella on pystytty myös vahvistamaan Tansanian parlamentin roolia ja tehostamaan tilintarkastajien ja korruptionvastaisen toimiston toimintaa. 

”Kehitysyhteistyön tehtävänä on tehdä itsensä tarpeettomaksi ja olla kestävää. Tansaniassa on erityisen tärkeää vahvistaa maan omia talous- ja hallintojärjestelmiä, hallituksen tilivelvollisuutta sekä palvelutuotantoa nyt, kun näköpiirissä alkaa vähitellen olla irtautuminen kehitysavusta maan omien tulojen kasvaessa. ”

Puheenjohtajuus osuu vaikeaan ajankohtaan

Vaikka Tansaniassa on pystytty parantamaan esimerkiksi kansalaisten koulutustasoa ja terveyttä, ihmisten tuloköyhyys on vähentynyt odotettua vähemmän varsinkin maaseudulla. Siellä kolmasosa elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä ja etenkin nuoret kärsivät työttömyydestä.

”Tansanian voimakas talouskasvu ei ole luonut riittävästi työpaikkoja kasvavalle väestölle.  Suomen puheenjohtajuuskaudella pitäisi pystyä keskustelemaan rakentavasti ja avoimesti myös tästä asiasta”, Sinikka Antila toteaa.  

Muuten Tansanian budjettitukijärjestelmä on murrosvaiheessa. Avunantajien vaatimukset tuloksista voimistuvat ja perinteisen kehitysyhteistyön osuus maan budjetista vähenee. Samaan aikaan uudet kumppanit, kuten Kiina, ovat vahvasti läsnä Tansaniassa.

"Yhteistyön ja kanssakäymisen muodot ovat suuressa muutoksessa, ja tilanteen hoitamisessa tarvitaan paljon diplomatiaa", Antila ennakoi.

Lisätietoja: Suomen Tansanian-suurlähettiläs Sinikka Antila, puh. +255 754 400 041 ja Itä- ja Länsi-Afrikan yksikön päällikkö Helena Airaksinen, puh. 0295 351 583

Faktaa budjettituesta:

  • Budjettituki on kehitysyhteistyön muoto, jossa vastaanottavan maan kehityssuunnitelmia rahoitetaan sen oman budjetin kautta.
  • Tuki on osa maan valtion tulo- ja menoarviota, jonka maan parlamentti hyväksyy ja jonka käyttöä se valvoo. Budjettituella vahvistetaan näin kansalaisten, hallituksen ja kehitysavun välistä tilivelvollisuutta.
  • Myös budjettitukea antavat maat seuraavat tukea saavan maan politiikkaa, ja ne myös arvioivat yhdessä vastaanottajan kanssa tuelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
  • Yleinen budjettituki Tansanian kansalliselle köyhyydenvähentämisohjelmalle alkoi vuonna 2001 ja Suomi on osallistunut siihen alusta alkaen.
  • Tansania on Suomen kehitysyhteistyön suurin kumppanimaa euromääräisesti. Vuonna 2013 Suomi antoi budjettitukea Tansanialle 11 miljoonaa euroa, joka on noin 30 prosenttia Suomen kokonaisavusta maalle.

Tansanian budjettituesta tehty riippumaton evaluaatio löytyy EU-komission sivuilta osoitteesta: http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1321_vol1_en.pdf

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 2.4.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot