Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 10.4.2014 | Ulkoministeriö

Valtioneuvosto hyväksyi siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivityksen

Tiedote 86/2014
10.4.2014

Siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden vaikutusten leviämistä. Vuonna 2008 hyväksytyllä siviilikriisinhallinnan kansallisella strategialla vahvistettiin Suomen valmiuksia osallistua siviilikriisinhallintaan. Valtioneuvosto hyväksyi siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivityksen 10.4.2014.

Strategia on päivitetty perustuen pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan. Strategia sisältää Suomen siviilikriisinhallinnan vision ja määrittelee tavoitteet Suomen osallistumisen edelleen vahvistamiseksi sekä siviilikriisinhallinnan voimavarojen ja osaamisen kehittämiseksi.

Siviilikriisinhallinta on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siviilikriisinhallinnan tehtävät voivat olla tuki-, tarkkailu-, neuvonanto- ja koulutustehtäviä tai esimerkiksi poliisisektorin toimeenpanevia tehtäviä.  Siviilikriisinhallinnalla edistetään myös rajat ylittävien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa.

Suomen siviilikriisinhallinta on painottunut viime vuosina Afganistaniin, Kosovoon ja Georgiaan. Suomalaisasiantuntijoiden määrä on kasvanut EUBAM Libyassa, joka on Libyassa toimiva EU:n siviilikriisinhallintaoperaatio. Uusi tärkeä maa siviilikriisinhallinnassa tulee olemaan Ukraina. Kolme viikkoa sitten perustetussa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin monitorointimissiossa on tällä hetkellä viisi suomalaista asiantuntijaa.

Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivityksessä huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, mukaan lukien EU:n Lissabonin sopimuksen voimaantulo.  Kriisinhallinnan vaikuttavuus on teema, johon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Siviilikriisinhallintaoperaatioiden yhä vaativammat toimintaympäristöt asettavat haasteita siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden koulutukselle, rekrytoinnille ja varustamiselle. Tavoitteena on, että Suomi voi tarvittaessa nopeallakin varoitusajalla lähettää riittävästi päteviä asiantuntijoita siviilikriisinhallintatehtäviin.

Siviilikriisinhallinnan strategian päivitys on valmisteltu ulkoministeriön ja sisäministeriön yhteistyönä.

Lisätietoja: turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Mikko Kinnunen, ulkoministeriö, puh. 0295 351 820 ja ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriö, puh  0295 418 820

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 10.4.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot