Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
605 Third Avenue, 35th Floor
New York, N.Y. 10158, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, Sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 24.6.2014

Vahvat naiset voivat tehdä lopun seksuaaliselle väkivallalle konflikteissa

Naisten voimaannuttaminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat avaimia seksuaalisen väkivallan lopettamiseksi konflikteissa.

Viime viikolla Lontoossa järjestettiin End Sexual Violence in Conflicts -huippukokous, jossa naisten turvallisuus sota-aluilla nostettiin ensimmäistä kertaa korkean tason tapaamisen pääaiheeksi.  Kokouksen puheenjohtajina toimi Iso-Britannian ulkoministeri William Hague yhdessä YK:n erityislähettilään Angelina Jolien kanssa. Puhujia konferenssiin saapui eri puolilta maailmaa, ja he toivat oman näkökulmansa aiheeseen. Kokouksesta puheenvuoroista muodostui kuitenkin yhtenäinen viesti: nyt on aika toimia.

Kokouksessa puhunut Suomen kehitysministeri Pekka Haavisto korosti puheenvuorollaan naisten voimaannuttamisen ja poliittisiin prosesseihin osallistumisen tärkeyttä taistelussa seksuaalisen väkivallan käyttöä vastaan sota-alueilla. Naisten oikeudet ja tasa-arvo ovat Suomelle tärkeitä teemoja, ja Suomi onkin tukenut Stop Rape Now -hanketta jo vuodesta 2009.

Seksuaalista väkivaltaa käytetään laajalti ja tarkoituksellisesti sodankäynnin välineenä konflikteissa. Vaikka kyseessä on perustavanlaatuinen rikos ihmisyyttä vastaan, rikoksen tekijät jäävät liian usein rankaisematta. Seksuaalirikoksilla on tuhoava vaikutus uhrien, ja koko yhteisön, elämään. Rikoksen stigma jää usein uhrille, ei rikollisille.

Moderni maailma ei voi enää sulkea silmiään sotien aikana tapahtuvilta seksuaalirikoksilta. Sota-alueilla tapahtuneiden raiskausten kriminalisointi, seksuaalirikosten uhrien tukeminen, ja häpeän stigman siirtäminen rikoksen uhreilta tekijöille, olivat huippukokouksessa keskusteltuja keinoja lopettaa raiskaukset konfliktialueilla. Uhreille pitäisi myös turvata luotettava taho rikosten raportointia varten, ja heille pitäisi antaa mahdollisuus viedä rikostapaukset maksutta oikeuteen.

Suomen uskottava tausta sukupuolten välisen tasa-arvon edelläkävijämaana antaa Suomelle hyvän aseman auttaa muiden maiden naisia pääsemään valta-asemiin. Tasa-arvon juuret ovat Suomessa syvällä historiassa. Suomalaiset naiset saivat ensimmäisenä maailmassa täyden äänioikeuden ja poliittiset oikeudet vuonna 1905, ja yhdeksäntoista naista tuli demokraattisesti valituksi eduskuntaan vuoden 1907 vaaleissa. Naisten aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan on aina ollut avainasemassa matkalla sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Kuva: Gov.uk
Zainab Bangura
YK:n erityisedustaja Zainab Bangura johtaa Stop Rape Now -hanketta

Suomi seisoo arvojensa takana, ja tänä vuonna kehitysyhteistyövaroista annetaan 2 miljoonaa euroa YK:n Stop Rape Now -hankkeelle. Viralliselta nimeltään YK:n Action Against Sexual Violence in Conflict -hankkeen on tarkoitus tukea konfliktien aikaisista seksuaalirikoksista selviytyneitä, ja löytää keinoja lopettaa raiskaukset sodankäynnin välineenä. Aloitteella autetaan myös rikoksesta selviytyneitä viemään rikostapaukset oikeuteen. Hanketta johtaa YK:n erityisedustaja Zainab Bangura, Sierra Leonelainen poliitikko ja aktivisti. Stop Rape Now yhdistää kolmentoista YK:n alaisen itsenäisen järjestön naisten turvallisuutta tukevan työn.

Tänä vuonna Stop Rape Now -hanke keskittyy voimaannuttamaan naisia. Tavoitteena on muuttaa näkökulmaa, ja nähdä seksuaalirikoksen kokeneet naiset selviytyjinä, ei uhreina, ja auttaa heitä eteenpäin toimimaan yhteiskunnallisina vaikuttajina. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi on tärkeää, että jokaisella päätöksenteon portaalla ja rauhanneuvotteluprosesseissa on mukana naisia. Maailman naisilla tulisi olla mahdollisuus päästä kaikkiin yhteiskunnan huippuvirkoihin.

Suomi tukee taloudellisesti myös Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) alaista Uhrirahastoa, sekä YK:n konflikteissa tapahtuvien seksuaalirikosten asiantuntijatiimiä, ja Justice Rapid Response -mekanismia, joka auttaa seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneita naisia lähettämällä toimintavalmiudessa olevan asiantuntijaryhmän kentälle keräämään todistusaineistoa rikoksista. Nämä aloitteet tukevat seksuaalirikosten uhreja, ja auttavat heitä saattamaan rikolliset oikeuden eteen.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.6.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot