Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Uutiset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
605 Third Avenue, 35th Floor
New York, N.Y. 10158, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, Sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 25.9.2017

Suomi vahvasti mukana Nuoret, rauha ja turvallisuus päätöslauselman edistämisessä

Miksi nuorten tulisi olla vahvemmin mukana rauhanrakennustyössä jo ruohonjuuritasolla? Onko nuorilla roolia konfliktien ennaltaehkäisyssä? Tosiasia on, että ilman nuorten panosta maailmassa on miltei mahdotonta rakentaa ja ylläpitää rauhaa. Suomi on vahvasti sitoutunut edistämään nuorten osallistamista rauhantyöhön YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuuspäätöslauselman 2250 toimeenpanon kautta. Teema oli esillä YK:n korkean tason viikolla New Yorkissa.

Henri Salonen
Keskellä Milja Suihko.

Nuoret, rauha ja turvallisuus–päätöslauselmaa (2250) käsiteltiin Jordanian ja Norjan isännöimässä ministeritason kokouksessa 21.9.2017. Tilaisuudessa YK:n jäsenvaltiot ilmaisivat tahtonsa edistää vuonna 2015 hyväksytyn päätöslauselman kaikilla tasoilla.

YK:n pääsihteeri António Gueterres korosti muiden joukossa kuinka ensimmäinen pelkästään nuoriin kohdistuva päätöslauselma korostaa nuorten merkittävää roolia rauhan ja kehityksen ylläpitäjinä, sekä väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminnan ehkäisemisessä. Tilaisuudessa todettiin, että vaikka nuorten osallistamisen tärkeys on saanut jo paljon huomiota, silti konkreettista toimintaa tarvitaan yhä.

Suomi on jäsen epävirallisessa 2250-päätöslauselmaa edistävässä ryhmässä, johon kuuluu 22 jäsenmaata. Päätöslauselman 2250 mukaisesti nyt on käynnissä myös laaja konsultaatio- ja tutkimusprosessi, jonka lopputuloksena julkaistavan raportin on tarkoitus auttaa jäsenvaltioita toteuttamaan päätöslauselmaa käytännön tasolla.

Ulkoministeri Timo Soini osallistui myös tilaisuuteen.
Ulkoministeri Timo Soini osallistui myös tilaisuuteen.

Päätöslauselma syntyi useiden jäsenmaiden ja järjestöjen yhteistyönä. Myös suomalaiset nuorisojärjestöt ovat olleet mukana 2250-päätöslauselman valmistelussa jo varhain. Suomen vahvaa sitoumusta ilmensikin ulkoministeri Timo Soinin puhe kokouksessa nuorten kuuntelemisen tärkeydestä ja heidän mahdollisuudestaan aktiiviseen osallistumiseen tärkeillä paikoilla.

Soini on nimennyt rauhanvälityksen erityisedustajakseen kokouksessa paikalla olleen Jutta Urpilaisen, joka keskittyy nuorten ja naisten roolin vahvistamiseen erityisesti Afrikassa.

Nuoret päätöksenteossa

Yli puolet maailman väestöstä on nuoria. Siksi nuorten kapasiteetin vahvistaminen  työpaikkojen luomisella ja laadukkaalla koulutuksella on tärkeää. Näillä toimilla ehkäistään myös radikalisoitumista. Lisäksi on tärkeää nähdä nuoret vahvemmin aktiivisina toimijoina ja nimenomaan rauhanrakentajina. Nuorilla on luonnollinen pyrkimys rakentaa itselleen parempi tulevaisuus. Nuorten positiivinen energia tulisi saada paremmin hyödynnettyä konflikteja ehkäisevään ja rauhan ylläpitämiseen tähtäävään työhön.

 Hajer Sharief ja Milja Suihko.
 Hajer Sharief ja Milja Suihko.

Nuoria tilaisuudessa edustivat libyalainen Hajer Sharief ”Together We Build” –järjestöstä, ja suomalainen Milja Suihko, joka toimii Suomen YK-nuorten edustajana Alliansin kansainvälisessä työryhmässä.

Panelistinakin toiminut Milja Suihko kertoi kansalaisyhteiskunnan ja nuorten tärkeästä roolista Suomessa esimerkiksi Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Suihko kommentoi korkean tason tapaamista seuraavasti:

”Mahtavaa kuinka monen valtion ulkoministerit osoittivat sitoutumisensa 2250 päätöslauselmaan ja sen täytäntöönpanoon. Tapaamisen kahden nuorisoedustajan osallistuminen oli hyvä alku. Sitten kun jokaisessa maailman kuuden hengen paneelissa on vähintään kaksi nuorisoedustajaa, päätöslauselma toteutuu käytännön tasolla”.

Elisa Palminen

Tulosta

Päivitetty 2.10.2017


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot