Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kestävän kehityksen huippukokous alkaa Brasiliassa - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 19.6.2012

Kestävän kehityksen huippukokous alkaa Brasiliassa

YK:n kestävän kehityksen huippukokous (Rio+20) järjestetään Brasilian Rio de Janeirossa 20.–22. kesäkuuta. Kokouksen teemoja ovat vihreä talous suhteessa köyhyyden poistamiseen ja kestävän kehityksen kansainvälisen hallinnon tehostaminen.

Rio+20 on kuluvan vuoden tärkein YK-konferenssi. Suomen valtuuskuntaa kokouksessa johtavan ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan ihmiskunnalla on korkeintaan muutama vuosikymmen aikaa saavuttaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kehityssuunta.

”Keskeinen haaste on väestönkasvu. Maailman väkiluku on oman elämäni aikana kolminkertaistunut 2,3 miljardista seitsemään miljardiin ja kasvaa yhä.” Tuomiojan mukaan Riosta voidaan saada toivoa, jos poliittinen tahto on riittävän vahvaa.

"Tämä sukupolvi elää kuin viimeistä päivää – ja jätämme massiivisen laskun tuleville sukupolville ja yhteisen planeettamme ympäristölle. Rion kokouksessa voidaan vihdoin kääntää suuntaa”, toteaa kokoukseen osallistuva ympäristöministeri Ville Niinistö.

Riossa ei neuvotella uusista sopimuksista, vaan tavoitteena on valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen tulevaa toimintaa ohjaava poliittinen julistus. Kokouksessa pyritään sopimaan myös prosessista kestävän kehityksen globaalien tavoitteiden ja mittarien luomiseksi. Kaikkia maita koskevia mitattavia tavoitteita tarvitaan, jotta kestävä kehitys etenee käytännössä.

”Monet kehitysmaat kokevat, että teollisuusmaat eivät ole pitäneet entisiä lupauksiaan. Siksi onkin erittäin tärkeää, että Riossa onnistutaan rakentamaan siltoja ja luottamusta kehitys- ja teollisuusmaiden välille. Ilman sitä mitkään kansainväliset sopimukset ja kestävä kehitys eivät etene,” kehitysministeri Heidi Hautala toteaa.

Suomen teemoina vesi ja vaihtoehtoiset hyvinvointimittarit

Suomi on valinnut toiseksi kärkiteemakseen Rio+20-kokoukseen veden ja ajaa uuden globaalin vesitavoitteen asettamista. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen katsoo, että uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä ja globaalilla ruokaturvalla on vahva keskinäinen kohtalonyhteys.

"Vesi on avainasemassa kestävässä kehityksessä niin köyhyyden poistamisen, terveyden, ruokaturvan, maankäytön ja metsien kuin ekosysteemienkin kannalta. Tärkeää on myös tuoda esille kehitysmaille tärkeän luonnonvaratalouden, kuten metsien kestävän käytön, mahdollisuuksia vihreän biopohjaisen talouden osana", korostaa Koskinen.

Suomi edistää Riossa myös vaihtoehtoisten hyvinvointimittarien tuomista perinteisen bruttokansantuotemittarin rinnalle, sillä BKT ei huomioi esimerkiksi ympäristön tilaa tai tulonjakoa. YK-järjestelmän uudistamisessa Suomi tukee ympäristöohjelma UNEP:n muuttamista YK:n erityisjärjestöksi.

Rio+20-huippukokous on samassa kaupungissa vuonna 1992 pidetyn ympäristö- ja kehityskonferenssin seurantakokous. Kokouksen yhteydessä valtuuskunnan johdolla on Suomen YK:n turvallisuusneuvostoehdokkuutta tukevia kahdenvälisiä tapaamisia.

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.6.2012


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot