Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Vesi, sanitaatio ja hygienia post-2015-tavoitteina: “Meidän täytyy pitää meteliä” - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
605 Third Avenue, 35th Floor
New York, N.Y. 10158, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, Sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 22.3.2013

Vesi, sanitaatio ja hygienia post-2015-tavoitteina: “Meidän täytyy pitää meteliä”

“Puhdas vesi, sanitaatio ja hygienia ovat keskeisiä teemoja kaikissa kehitystoimissa”, Suomen pysyvä YK-edustaja, suurlähettiläs Jarmo Viinanen muistutti tervetulopuheessaan vesi-, sanitaatio ja hygienia (WASH) -tilaisuudessa New Yorkissa torstaina. Suomen isännöimässä tapahtumassa keskusteltiin WASH-teemoista, eriarvoisuudesta ja siitä, miten ne otetaan huomioon vuoden 2015 jälkeisissä kehitystavoitteissa.

”Millennium Development Goals -vuosituhattavoitteet ovat olleet merkityksellisiä työssämme köyhyyden vähentämiseksi. Nyt uusien kehitystavoitteiden keskustelussa voimme ottaa niistä oppia”, suurlähettiläs Viinanen sanoi. Veden vuosituhattavoite on saavutettu ennen vuoden 2015 määräaikaa, mutta sanitaatiotavoitteen saavuttamiseksi on vielä paljon työtä.

Suurin ongelma on eriarvoisuus

YK:n juomaveden ja jätevesihuollon oikeuksien erityisraportoija Catarina de Albuquerque kuvaili tilaisuudessa omaa suhtautumistaan aiheeseen: ”WASH-teemat olivat minulle aluksi suhteellisen uusia. Niistä on kuitenkin helppo innostua, ja nyt elän ja hengitän niitä päivin ja öin.” Raportoijan energiaa ja sitoutuneisuutta aiheeseen kiiteltiin laajalti.

De Albuquerque korosti puheessaan sitä, että WASH-teemojen suurin ongelma on eriarvoisuus. Uusien tavoitteiden laadinnassa voimme oppia vuosituhattavoitteista – sekä onnistumisista että heikkouksista. 

”On totta, että edistystä on tapahtunut. Mutta edelleen ne, jotka ovat suurimmassa avun tarpeessa, ovat hyötyneet vähiten”, de Albuquerque sanoi, viitaten eriarvoisuuteen varakkaampien ja köyhempien alueiden ja ihmisryhmien välillä. Hän alleviivasi, että kaikkein vähäosaisimpia tulee priorisoida.

De Albuquerquelta kysyttiin Twitterissä kysymys: Miten se on mahdollista? ”Meidän täytyy pitää paljon meteliä niin paikallisella, kansallisella kuin maailmanlaajuisellakin tasolla”, hän vastasi.

Sukupuolinen epätasa-arvo on kaiken eriarvoisuuden äiti

UN Womenin varapääjohtaja Lakshmi Puri muistutti, että sukupuolinen epätasa-arvo näkyy myös WASH-teemoissa. ”Naiset ja tytöt kantavat miehiä ja poikia todennäköisemmin vastuun koko talouden veden saannista ja sairastuvat siis helpommin veden välityksellä tarttuviin tauteihin. Liian moni tyttö käyttää liian paljon aikaa veden hankintaan sen sijaan, että kävisi koulua.”

UNICEFin ohjelmaosaston varapääjohtaja Maniza Zaman huomautti, että vuosituhattavoitteet ovat keskeneräisyydestään huolimatta onnistuneet kokoamaan yhteen maailman pyrkimykset köyhyyden poistamiseksi. Hänen mukaansa UNICEF näkee post-2015 -keskustelun uutena mahdollisuutena sitoutua päämäärien saavuttamiseen. ”Sijoitus WASHiin on sijoitus ihmisoikeuksiin ja lasten tulevaisuuteen. Vesi, sanitaatio ja hygienia ovat olennaisia asioita ihmisarvon säilyttämiseksi.”

WaterAidin kampanjapäällikkö Margaret Batty jakoi UNICEFin huolen siitä, että tytöt lopettavat murrosikäisinä koulun kesken, koska kouluissa ei ole tytöille tarkoitettuja saniteettitiloja. ”Kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa kuuluu oikeus puhtaaseen veteen, hygieniaan ja saniteettitiloihin – perusasioihin elämässä. Vuonna 2030 tätä ongelmaa ei saisi enää olla. Meillä on keinot saavuttaa tämä tavoite elinaikanamme. Voimme oikeasti panna pisteen köyhyydelle, aloittamalla WASHista.”

Ihmisoikeudet ovat sosiaalisia oikeuksia

Tohtori Jarna Petman Helsingin yliopistosta edusti tilaisuudessa akateemista näkökulmaa. Hän sivusi ihmisoikeuksien kehitystä ja aikaa historiassa, kun köyhät ja vähäosaiset jäivät paitsioon taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa oikeuksissa. Hän totesikin, että ihmisoikeudet ovat loppujen lopuksi yhteiskunnallisia oikeuksia. ”Oikeudet puhtaaseen juomaveteen, hygieniaan ja jätevesihuoltoon saavat merkityksen vain, kun ne toteutetaan.”

Petman ylisti erityisraportoija de Albuquerquen raporttia. Se ottaa huomioon vähäosaisimmat ja sen, että he puuttuvat vuosituhattavoitteista. Raportti myös vaatii muutosta nykyisiin käytäntöihin, jotka pahimmillaan ylläpitävät eriarvoisuutta.

Suomen pysyvä YK-edustusto järjesti tilaisuuden YK:n päämajassa New Yorkissa 21. helmikuuta.

Tiia Rantanen
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.3.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot