Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen päätavoitteita saatiin läpi YK:n naisten asema -toimikunnan neuvotteluissa - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 22.3.2013

Suomen päätavoitteita saatiin läpi YK:n naisten asema -toimikunnan neuvotteluissa

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä ja lopettamista pääteemanaan käsitelleessä YK:n naisten asema -toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 57. vuosittaisessa istunnossa päästiin yksimielisyyteen loppupäätelmistä kahden viikon intensiivisten neuvottelujen jälkeen.

Kokouksen avajaisistunnossa Suomen delegaatio YK-edustuston talous- ja sosiaalisektorin esimies Nina Nordström, kansanedustaja Jani Toivola, ministeri Paavo Arhinmäki, YK-edustuston kakkosvirkamies Janne Taalas ja kansanedustaja Tarja Filatov.Kokouksen avajaisistunnossa Suomen delegaatio: YK-edustuston kehitys- ja ihmisoikeusyksikön vetäjä, ministerineuvos Nina Nordström, kansanedustaja Jani Toivola, ministeri Paavo Arhinmäki, YK-edustuston kakkosvirkamies Janne Taalas ja kansanedustaja Tarja Filatov. Kuva: Pirjo-Liisa Heikkilä.

Hyväksytyssä loppuasiakirjassa valtioita kehotetaan konkreettisiin toimiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi, uhrien auttamiseksi, syyllisten rankaisemiseksi sekä naisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämiseksi.
Suomen ja EU:n prioriteetteja ajatellen toimikunnan loppuasiakirjan sisältö on erittäin hyvä etenkin ottaen huomioon haastavan neuvottelutilanteen ja sen, että edellisenä vuonna toimikunnan loppupäätelmiä ei saatu lainkaan hyväksyttyä.

Yhtenä Suomen päätavoitteista oli seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien edistäminen sekä niiden ja naisiin kohdistuvan väkivallan yhteyden tunnustaminen, jotka huomioitiin loppuasiakirjassa. Seksuaalioikeuksista ei kuitenkaan saatu kirjausta useiden valtioiden vastustuksesta johtuen.

Miehet ja pojat on saatava työhön mukaan

Suomen valtuuskunta johtanut tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäki korosti koko viikon ajan eri puheenvuoroissaan miesten ja poikien roolin merkitystä. Ministerin viesti pantiin monessa tilaisuudessa erittäin myönteisesti merkille.

Miesten ja poikien roolin korostaminen, kansalaisyhteiskunnan osallistumisen mahdollistaminen ja eri sektorien välisten koordinoitujen palveluiden ja ohjelmien tärkeyden tunnustaminen olivat myöskin Suomen tavoitteita ja ne niin ikään löytyvät loppupäätelmistä.

Loppuasiakirjassa esimerkiksi kehotetaan valtioita ja muita toimijoita toteuttamaan miehille ja pojille suunnattuja tiedotus- ja koulutuskampanjoita yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Näissä kampanjoissa käsiteltäisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan rakenteellisia ja muita perustavanlaatuisia syitä.

Ministeri Arhinmäen lisäksi Suomen delegaation kuuluivat ministeri Elisabeth Rehn sekä kansanedustajat Tarja Filatov ja Jani Toivola. Valtuuskunnan kokoonpanoon kuului lisäksi virkamiehiä ulkoasiainministeriöstä ja Suomen YK-edustustosta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Poliisihallituksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta sekä edustajia kansalaisjärjestöistä.

Viime perjantaina päättyneen kokouksen lopputulos on huomioitu positiivisesti mediassa eri puolilla maailmaa. Myös kansalaisjärjestökentällä loppupäätelmät on noteerattu edistysaskeleena naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä ja poistamisessa.

Viimeisenä kokouspäivänä YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin pääjohtaja Michelle Bachelet ilmoitti jättävänsä tehtävänsä järjestön johdossa palatakseen kotimaahansa Chileen. Hän jätti kuitenkin painavan testamentin tulevalle seuraajalleen: ”Paluuta ei ole. Jatkamme kulkemista eteenpäin kohti sitä päivää, jolloin naiset ja tytöt voivat elää vapaina pelosta, väkivallasta ja syrjinnästä.”

Tulosta

Päivitetty 25.3.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot