Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomio sananvapautta koskevassa asiassa - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 4.2.2014

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomio sananvapautta koskevassa asiassa

Tiedote 27/2014
4.2.2014

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 4. helmikuuta  antanut tuomion, jossa ei todettu Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 10 artiklan loukkausta.

Tapauksessa oli kyse valittajana olleen Suomen Kuvalehden valokuvaajan ja toimittajan pidättämisestä vuoden 2006 ASEM-kokousta vastustaneen mielenosoituksen yhteydessä, sekä valittajan tähän liittyvästä tuomitsemisesta niskoittelusta poliisia vastaan. Valittaja jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Valittaja katsoi EIS 10 artiklassa turvattua oikeuttaan sananvapauteen loukatun, kun häntä oli näin estetty tekemästään työtään toimittajana.

EIT katsoi, että valittajan sananvapauteen oli puututtu. EIT totesi kuitenkin, että puuttuminen oli ollut vain rajallista ottaen huomioon hänelle tarjotut mahdollisuudet raportoida tapahtumasta riittävästi. EIT kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että valittajalle oli tarjottu mahdollisuus seurata tapahtumia lehdistölle varatulta turvatulta alueelta. EIT:n mukaan valittaja oli luopunut oikeudestaan käyttää tätä aluetta päättäessään jäädä mielenosoittajien joukkoon poliisien oikeutettujen käskyjen vastaisesti ja ottanut tietoisen riskin tulla pidätetyksi. EIT totesikin, että valittajaa ei ollut estetty ottamasta kuvia ja raportoimasta tapahtumasta, vaan että hänen pidättämisensä ja tuomitsemisensa liittyivät ainoastaan niskoitteluun poliisia vastaan.

EIT katsoi lisäksi, että puuttumisesta oli säädetty lailla ja että sillä oli ollut oikeutettu tavoite, yleisen turvallisuuden takaaminen sekä epäjärjestyksen ja rikollisuuden estäminen. EIT:n mukaan syyt, joihin sananvapauteen puuttumiseksi oli vedottu, olivat merkityksellisiä ja riittäviä osoittamaan, että puuttuminen oli ollut välttämätöntä. EIT kiinnitti huomiota kansallisissa tuomioistuimissa tehtyyn tapausta koskevaan arviointiin ja katsoi, että asiassa suoritetussa harkinnassa oli saavutettu kohtuullinen tasapaino eri intressien kesken. EIT huomioi myös erityisesti sen, että valittaja oli jätetty asiassa rangaistukseen tuomitsematta, sillä tekoa oli pidetty anteeksiannettavaan tekoon rinnastettavana, kun valittajalla oli ollut käsillä toisaalta poliisin ja toisaalta työnantajansa keskenään ristiriitaiset odotukset. Tuomiosta ei myöskään tullut merkintää rikosrekisteriin.

EIT äänesti ratkaisusta. Kaksi seitsemästä tuomarista esitti eriävän mielipiteensä.

Lisätietoja: ihmisoikeustuomioistuinasioiden johtaja Arto Kosonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 351 171

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 4.2.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot