Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomio oikeutta avioliittoon, yksityis- ja perhe-elämää sekä syrjinnän kieltoa koskevassa asiassa - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 17.7.2014 | Ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomio oikeutta avioliittoon, yksityis- ja perhe-elämää sekä syrjinnän kieltoa koskevassa asiassa

Tiedote 166/2014
17.7.2014

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto antoi 16.7.2014 Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän suojaa, 12 artiklan mukaista oikeutta avioliittoon tai 14 artiklan mukaista syrjinnän kieltoa ei ole loukattu. Päätös syntyi äänin 14 – 3.

Valittaja katsoi asiassa, että hänen oikeuttaan 8 artiklan mukaiseen yksityis- ja perhe-elämän suojaan ja hänen 12 artiklan mukaista oikeuttaan avioliittoon ja 14 artiklan mukaista syrjinnän kieltoa on loukattu, sillä hänen korjattuaan sukupuolensa miehestä naiseksi hän ei saanut henkilötunnustaan muutettua naisen henkilötunnukseksi, koska hänen sukupuolensa vahvistaminen on tehty riippuvaksi hänen avioliittonsa muuttamisesta rekisteröidyksi parisuhteeksi.

EITn suuri jaosto tarkasteli asiaa 8 artiklan osalta positiivisten velvoitteiden täyttymisen kautta eikä kuten jaosto negatiiviselta puuttumispohjalta. Tuomioon on liitetty yksi täydentävä mielipide eli osittain eri perustein samaa mieltä enemmistön kanssa sekä kolmen tuomarin yhteinen eriävä mielipide, jossa ovat lopputuloksesta olleet kaikilta osin eri mieltä kuin enemmistö.

EITn tuomion mukaan EIS ei edellytä valtioiden samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton sallimista eikä enemmistöllä jäsenmaista ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä sukupuolesta. EIT katsoi Suomen lainsäädännön tarjoavan valittajalle useampia vaihtoehtoja ja eroavaisuudet avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välillä eivät sisältäneet keskeisiä muutoksia valittajan oikeudelliseen asemaan. Lisäksi EIT piti puolison suostumusta avioliiton muuttamiseksi rekisteröidyksi parisuhteeksi perustavaa laatua olevana vaatimuksena, jonka tarkoituksena on suojata puolisoita. EIT katsoi myös, ettei avioliiton muuttaminen rekisteröidyksi parisuhteeksi vaikuttaisi valittajan isyyteen, mikä oli lopullisesti määräytynyt jo avioliiton perustella, eikä myöskään muihin lapsen huoltoon liittyviin kysymyksiin. EIT totesi, että avioliiton muuttaminen rekisteröidyksi parisuhteeksi ei vaikuttaisi valittajan perhe-elämään.

Yksi enemmistön mukaan äänestäneistä tuomareista kyseenalaisti kuitenkin osan tuomion perusteista ja erityisesti perustelut valtiovallan harkintamarginaalista tilanteessa, jossa ei ole olemassa selkeää yhtenäistä käytäntöä sukupuolenvaihdoskysymyksissä ja koska asiasta  käydään  samanaikaisesti keskustelua useassa eurooppalaisessa yhteiskunnassa. 

Tuomion vähemmistöön jääneet kolme tuomaria ottivat yhteisessä eriävässä mielipiteessään myös kantaa valtion harkintamarginaaliin tapauksessa, jossa on erityisen tärkeästä henkilöllisyysnäkökohdasta hakijalle. EIS:n 8 artiklan osalta vähemmistöön jääneet tuomarit katsoivat, että puuttuminen yksityis- ja perhe-elämään ei ollut demokraattisessa yhteiskunnassa tarpeellista. EIS:n 12 artiklan osalta vähemmistöön jääneet tuomarit viittasivat muun muassa Yogyakartan periaatteisiin ja viimeaikaisiin Itävallan, Saksan ja Italian perustuslakituomioistuinten päätöksiin, joissa on erotettu toisistaan avioliiton purkaminen ennakkoehtona saavutetun sukupuolen juridiselle tunnustamiselle.  Syrjinnän kieltoa koskevan 14 artiklan osalta vähemmistöön jääneet tuomarit pitivät liiallisena yksinkertaistamisena valittajan ja hänen puolisonsa tilanteen vertaamista homoseksuaaliseen pariin.

EIT antoi asiassa tuomion 13.11.2012, jossa katsottiin, ettei Suomi ole loukannut Euroopan ihmisoikeussopimusta.  Valittaja valitti asiasta suureen jaostoon, joka otti asian tutkittavakseen. EIT järjesti asiassa suullisen käsittelyn 16.10.2013.   

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Arto Kosonen, puh. 0295 351 171, lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka, puh. 295 351154, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, etunimi.sukunimi@formin.fi.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.7.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot