Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ulkoministeriön vuoden 2015 talousarvioesitys - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 7.8.2014

Ulkoministeriön vuoden 2015 talousarvioesitys

Tiedote 172/2014
7.8.2014

Ulkoministeriö esittää hallinnonalalleen vuoden 2015 talousarvioesitykseen yhteensä 1 190 miljoonaa euroa.

Maailmanpolitiikassa ja -taloudessa jatkuu rakenteellinen muutos ja taloudellisten ulkosuhteiden merkitys korostuu. Kansainvälisiin suhteisiin sisältyy tarve varautua erilaisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin, myös Euroopan alueella, kuten Ukrainan tilanne osoittaa.

Keskinäisriippuvuuden merkitys kasvaa ja muun muassa kyberturvallisuus nousee entistä tärkeämmäksi teemaksi. Kansalaisten, muun valtiohallinnon ja yritysten odotukset Suomen ulkoasiainhallinnon palveluita kohtaan ovat lisääntyneet.

Toimintamenot

Ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin esitetään 213,5 miljoonaa euroa, mikä ylittää hallinnonalan kehyksen 12,7 miljoonalla eurolla.

Ministeriön talousarvioehdotuksen ensisijaisena tavoitteena on turvata Suomen ulkoinen edustautuminen. Edustustoverkon merkitys ja kattavuus korostuu kansainvälisessä vaikuttamisessa. Voimavarat keskitetään erityisesti niihin maihin ja alueisiin, joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys on Suomen kannalta kasvamassa.

Edustautumisen rakenteen ja toimintatapojen kehittämistyössä otetaan huomioon pohjoismaisen yhteistyön lisäksi EU:n ulkosuhdehallinnon kehittyminen sekä Team Finland -toimintamalli.

Kansalaispalveluita kehitetään vastaamaan muuttuvaa kysyntää. Samalla korostetaan kansalaisten omaa vastuuta. Maahantulopalveluiden järjestämisessä, laittoman maahantulon ja ihmiskaupan estämisessä sekä kriisiasioissa hyödynnetään viranomaisten välistä yhteistyötä sekä pohjoismaisen ja EU-yhteistyön tuomia mahdollisuuksia.

Ministeriö arvioi maksullisen toiminnan tulojen (viisumien käsittelymaksut) vähentyvän vuonna 2015 yli 14 miljoonalla eurolla verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Ministeriö on talousarvioehdotuksessaan lähtenyt siitä, että tuottojen menetys tulee ottaa huomioon vuoden 2015 talousarvioesityksessä. Ministeriö sopeuttaa myös omalta osaltaan viisumitoimintaa vähentämällä siihen osoitettuja resursseja muuttuneen kysynnän mukaisesti.

Suomi toimii vuonna 2015 Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) puheenjohtajana ja isännöi ydinterrorismin torjuntaa koskevan globaalialoitteen (GICNT) yleiskokouksen.

Kriisinhallinta

Suomi osallistuu kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin painopisteiden ollessa Libanonissa, Afganistanissa, Kosovossa, Georgiassa, Libyassa ja Ukrainassa. Sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintatehtäviin palkattua henkilöstöä arvioidaan vuonna 2015 olevan noin 660 henkilöä.

Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin esitetään 37,2 miljoonaa euroa. Suurimmat operaatiot ovat vuosina 2011–2013 tehtyjen linjausten mukaisesti UNIFIL-operaatio Libanonissa ja Resolute Support -operaatio Afganistanissa.

Siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan esitetään 15,4 miljoonaa euroa, josta 400 000 euroa kohdistetaan rauhanvälittämiseen. Suurin osa Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisesta suuntautuu EU:n operaatioihin.

Kehitysyhteistyö

Valtion kehitysyhteistyömenojen arvioidaan vuonna 2015 olevan yhteensä 1 015,3 miljoonaa euroa, joka vastaa tämänhetkisten ennusteiden mukaan noin 0,50 prosenttia bruttokansantulosta. Varsinaiseen kehitysyhteistyöhön esitetään yhteensä 801,4 miljoonaa euroa.

Valtioneuvoston vuoden 2013 kehyspäätöksen mukaisesti päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot ohjataan kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen. Päästökauppatulojen käytöllä kehitysyhteistyöhön pyritään nostamaan kehitysyhteistyön BKTL-osuutta.

Suomen kehityspolitiikan päätavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja ihmisarvoisen elämän turvaaminen kaikille YK:n vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden mukaisesti. Suomi edistää köyhien aseman vahvistamista ja eriarvoisuuden vähentämistä. Suomen toiminnan painopiste on Afrikan ja Aasian vähiten kehittyneissä maissa ja niin sanotuissa hauraissa valtioissa.

Kehityspolitiikalla autetaan löytämään ratkaisuja myös muihin globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen. Cancunin ilmastokokouksen (2010) päätösten mukaisesti teollisuusmaiden tavoitteena on saada aikaan 100 miljardin USD vuotuinen rahoitusvirta kehitysmaiden ilmastotoimiin vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä kehitysyhteistyömäärärahoista rahoitettavan Suomen ilmastorahoituksen osuuden arvioidaan olevan noin 87,7 miljoonaa euroa.

Teollisen yhteistyön rahaston Finnfundin pääoman korottamiseen esitetään 10 miljoonaa euroa.

Muut määrärahat

Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön esitetään 1,6 miljoonaa euroa. Toiminnassa painotetaan ensisijaisesti pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa sekä monenvälistä yhteistyötä pohjoisissa alueneuvostoissa, kuten Itämeren valtioiden neuvostossa, Barentsin euroarktisessa neuvostossa ja Arktisessa neuvostossa.

Jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin esitetään 81,5 miljoonaa euroa. Suurin osa määrärahasta kohdistuu Suomen maksuosuuksiin YK:lle.

Ulkoministeriön hallinnonalalle arvioidaan kertyvän 16 miljoonaa euroa sellaisia tuloja, jotka eivät sisälly ministeriön toimintamenoihin. Tulot kertyvät muun muassa YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista ja kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeista.

Lisätietoja: talousjohtaja Risto Hakoila, puh. 0295 351 287 ja taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, puh. 0295 351 284, kehitysyhteistyön osalta yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikön päällikkö Timo Olkkonen, puh. 0295 350 945, ja Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön osalta yksikön päällikkö Marja Liivala, puh. 0295 351 727

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 13.8.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot