Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Jaakko Christensen hallitsee talousrikollisuuden torjunnan ja on siviilikriisinhallinnan asiantuntija - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
605 Third Avenue, 35th Floor
New York, N.Y. 10158, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, Sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 15.11.2017

Jaakko Christensen hallitsee talousrikollisuuden torjunnan ja on siviilikriisinhallinnan asiantuntija

Henri Salonen
Mia Korhonen ja Jaakko Christensen.
YK:n poliisi- ja siviilikriisinhallinnan asiantuntijatehtävissä työskentelevät poliisiyhteyshenkilö Mia Korhonen ja Standing Police Capacityn vt. päällikkö Jaakko Christensen.

YK:n päämajassa New Yorkissa järjestettiin 5.-10.11.2017 jokavuotinen UN Police Week -tapahtuma, joka kerää yhteen YK:nrauhanturvaoperaatioissa palvelevat YK:n poliisipäälliköt keskustelemaan ajankohtaisista operaatioita koskevista aiheista. Tämän vuotisen kokouksen kohokohtana oli kolmen poliisipäällikön raportointi turvallisuusneuvostolle sekä neuvoston yksimielisesti hyväksymä uusi YK:n poliisitoimintaa koskeva päätöslauselma. Muita merkittäviä tilaisuuksia olivat kolmen poliisipäällikkön raportit Special Committee on Peacekeeping Operationsille sekä tapaaminen YK:n pääsihteeri Guterresin kanssa.

Tällä hetkellä korkein suomalainen YK:n poliisi- ja siviilikriisinhallinta tehtävissä toimiva poliisi on Jaakko Christensen, joka toimii YK:n Standing Police Capacityn vt. päällikkönä. Christensenin asemapaikka on Brindisissa, Italiassa ja hän osallistui koko viikon ohjelmaan Police Weekillä.

Nykyisessä asemapaikassa, jossa hän aloitti tiimin johtajana, Christensen on ollut vuoden. Kysyttäessä mitä kaikkea Standing Police Capacity tekee Christensenin vastaus on pitkä.

"Meillä on 16 eri asiantuntijasektoria, joita 36 hengen yksikkömme tarjoaa rauhanturvaoperaatioille, poliittisille missioille ja enenevässä määrin myos niin kutsutun Global Focal Point for Justice, Corrections and Policing -järjestelyn kautta UN Country Teameille. Näistä asiantuntijasektoreista mainitakseni muutamia ovat rikostutkinta ja erityisesti vakavien ja järjestäytyneiden rikosten tutkinta, tietojohtoinen poliisitominta, SSR eli Security Sector Reform, tulosjohtaminen poliisitoiminnassa, sukupuolten tasa-arvo, konflikteihin kytkeytyvät seksuaalirikokset, lainsäädäntö, IT sekä koulutus ja kouluttajien kouluttaminen", Christensen listaa.

Ennen YK:n palvelukseen siirtymistä Christensen on työskennellyt Keskusrikospoliisissa rikostutkinnan ja rikostiedustelun kansainvälissä tehtävissä vuodesta 1999. Kansainvälisiin tehtäviin kuului muun muassa erilaisia tutkinta- ja kehittämistehtäviä sekälainsäädäntö- ja koulutustehtäviä. Kokemuksesta KRP:ssa ja kansainvälisissä tehtävissä, ennen YK:lle siirtymistä on ollut hyötyä hänen nykyisessä asemassaan.

"Muistan ensimmäisen kesän KRP:ssa hyvin siitä, että työstimme Suomen ensimmäisen EU:n puheenjohtajuuskauden aikanarahanpesuntorjuntaan liittyvää neuvoston päätöstä, jonka valmisteluun KRP osallistui. Työskentely KRP:ssa on senkin jälkeen sisältänyt kansainvälisten ja kansallisten säädösten valmistelua, vaikka pääpaino tyoskentelyssa onkin ollut operatiivissa rikostorjunnan tehtävissä. Talousrikosten tutkinta on sekin sisältänyt paljon kansainvälistä yhteistyötä", Christensen kertoo.

Suomalaisten poliisien mainetta maailmalla Christensen kommentoi omien kokemusten ja kollegoiltaan kuultujen kuvausten kautta.

"Suomalaisia arvostetaan ammattimaisina, ahkerina ja luotettavina, joskin vähän hiljaisina, kollegoina. Keskustelin hiljattain chileläisen kollegan kanssa, joka oli palvellut Bosniassa vuonna 1999. Hän kertoi, että hänellä oli ollut esimiehenä iso suomalainen poliisi, joka kertomansa mukaan täytti edellä kuvaamani ominaisuudet."

Christensenin mukaan merkille pantavaa on, että Suomella on hyvä määrä naispoliiseja YK-tehtävissä ja nyt muun muassa ensimmäistä kertaa myös YK:n päämajassa, jossa Mia Korhonen työskentelee. Lopuksi Christensen toivoo, että omalla työpanoksella olisi vaikutusta siihen, että muille suomalaisille poliiseille tarjoutuu tilaisuuksia tulla nimitetyksi korkeille vakanseille YK:n poliisin palveluksessa. 

Palvelu YK:n rauhanturvatehtävissä on merkittävää Suomen poliisin kannalta ja henkilökohtaisesti haastavaa, mutta palkitsevaa."

Henri Salonen

Tulosta

Päivitetty 16.11.2017


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot