Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kenttämatka Maliin ja Sudaniin toi tärkeää kokemusta rauhanturvaoperaatioista - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
605 Third Avenue, 35th Floor
New York, N.Y. 10158, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, Sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 14.12.2017

Kenttämatka Maliin ja Sudaniin toi tärkeää kokemusta rauhanturvaoperaatioista

Tapaaminen suomalaisupseerien kanssa Bamakossa, Malissa. Pertti Kelloniemi keskellä.
Tapaaminen suomalaisupseerien kanssa Bamakossa, Malissa. Pertti Kelloniemi keskellä.

Suomen YK-sotilasedustaja eversti Pertti Kelloniemi osallistui kansainvälisine kollegoineen yhdeksän päivää kestäneelle matkalle YK:n vaativimpiin rauhanturvaoperaatioihin Afrikassa. 

Kelloniemi on toiminut Suomen YK-sotilasedustajana ja Suomen YK-suurlähettilään sotilasneuvonantajana New Yorkissa elokuun alusta 2017 lähtien. Marraskuussa Kelloniemi osallistui yhteen puolivuosittaisista kenttämatkoista YK:n rauhanturvaoperaatioihin, jossa tällä kertaa tutustuttiin Abeyen UNISFA-  ja Darfurin UNAMID – operaatioihin Sudanissa sekä MINUSMA-operaatioon Malissa. Kenttämatkojen tarkoitus on arvioida ja kerätä ensikäden tietoa kriisialueiden turvallisuustilanteen kehityksestä ja operaatioiden tilanteesta, jotta sotilasedustajat pystyvät antamaan tilannetietoa ja suosituksia niin Suomen suuntaan kuin yleisesti YK:n rauhanturvaoperaatioiden kehittämiseksi. 

Pertti Kelloniemi.
Erityisolosuhteisiin soveltuva partioauto.
Erityisolosuhteisiin soveltuva partioauto.

Kelloniemen mukaan Sudanin operaatioissa tilanne on kehittynyt hienoisesti myönteiseen suuntaan, vaikka poikkeuksellisen kuivuuden ja yhä siviileihin kohdistuvien hyökkäysten vuoksi pakolaisongelma syvenee edelleen. Malissa turvallisuustilanne on kuitenkin heikko. MINUSMA-operaation tehtävä on perinteisen rauhanturvaoperaation luonteinen. Siinä menestyminen edellyttäisi aselepoa kriisin osapuolten välillä. Malin hallinnon ja eräiden aseellisten ryhmittymien allekirjoittaman rauhansopimuksen toimeenpano edistyy kuitenkin hitaasti. 
 
”Malissa tilanne on haastava ja se on huonontunut entisestään viimeisen kolmen kuukauden aikana. YK:n MINUSMA-rauhanturvaoperaation mandaatin lähtökohtana on siviilien suojelu ja alueen turvallisuustilanteen vakauttaminen. Rauhansopimuksen toimeenpano on kuitenkin hidasta, sillä Malin valtavalla alueella toimii edelleen lukuisia aseellisia ryhmittymiä ja terroristiosastoja, jotka eivät ole olleet rauhansopimuksen osapuolina”, Kelloniemi summaa. 

Mali on Kongon ohella tällä hetkellä YK:n vaarallisimpia rauhanturvaoperaatioita, joissa aseelliset ryhmät hyökkäävät myös YK:n rauhanturvaajien kimppuun. Joulukuussa 15 rauhanturvaaja kuoli Kongossa sotilastukikohtaan tehdyssä iskussa. Kelloniemen mukaan heidän matkansa aikana Malissa YK-joukkoja vastaan hyökättiin kaksi kertaa, joissa kuoli 5 rauhanturvaajaa ja kymmeniä haavoittui. 

Pertti Kelloniemi.
Darfurin karua maastoa.
Darfurin karua maastoa.

Malin MINUSMA-operaatiossa työskentelee suomalaisia esikuntaupseereita, poliiseja ja lääkäreitä. Kelloniemen mukaan matka oli erittäin hyödyllinen, sillä monet oletukset olosuhteista saivat vahvistuksen paikanpäällä. Toisaalta myös monet  virheelliset oletukset tulivat matkalla korjatuiksi. Lisäksi oma ymmärrys tilanteesta kentällä syveni keskusteluissa operaation johdon, alueen viranomaisten sekä operaatiossa työskentelevien suomalaisten kanssa.

YK:n rauhaturvaoperaatiolla on tyypillisesti määräaikainen mandaatti, jonka uudistamisen yhteydessä tarkastellaan myös operaation tehtäviä ja sille annettavia resursseja. Kelloniemi arvio, että tarve YK:n rauhanturvaoperaatiolle tulee jatkumaan Malissa vielä pitkään.


Kelloniemi painottaa, että Suomen YK-rauhanturvaosallistumisen vaikuttavuus kentällä on pienehköä henkilömäärää suurempaa. Suomalaiset sotilaat ja poliisit ovat hyvin ammattitaitoisia ja tehtäviinsä varustettuja. Heillä on asenne kohdallaan niin kansainvälistä työyhteisöään kuin paikallista väestöä kohtaan. Suomalaisella osaamisella onkin edelleen kysyntää rauhanturvaoperaatioissa. Vastavuoroisesti Suomi saa operaatioista kokemusta ja tietoa, joka osaltaan auttaa kotimaan turvallisuuden ja puolustuksen ylläpitämisestä ja kehittämisessä.  

”Meidän erityispiirteemme on vahva reservijärjestelmä. Kun suomalainen reserviläinen tulee palvelemaan rauhanturvaoperaatiossa, niin hän tuo korkealaatuisten sotilaallisten valmiuksien lisäksi operaation hyödyksi myös siviiliosaamisensa. Suurempia osastoja  asetettaessa saamme suomalaiseen kriisinhallintajoukkoon huippuammattilaisia reservistä käytännössä mihin tahansa tehtävään; keittiömestari, kylmäkoneasentaja, nosturinkuljettaja, pappi, kirurgi vain muutamia erityisaloja mainitakseni”, Kelloniemi kertoo. 
 

INFO

  • Aiemmin Kelloniemi on työskennellyt muun muassa Suomalais-Irlantilaisen pataljoonan komentajana YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa, esikuntatehtävissä Naton  KFOR-operaatiossa Kosovossa sekä EU:n Pohjoismaisen  taisteluosaston esikunnassa Ruotsissa. Hän tuli nykyiseen tehtäväänsä Kansainvälisen sektorin johtajan tehtävästä Pääesikunnan suunnitteluosastolta.  
  • Suomi on osallistunut menestyksellisesti YK:n rauhanturvaoperaatioihin jo yli 61 vuoden ajan. Ensimmäiset rauhanturvaajamme aloittivat Suezilla marraskuussa 1956.

Henri Salonen

Tulosta

Päivitetty 18.12.2017


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot