Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomi jatkoi perinnettään dialogin edistäjänä YK:n yleiskokoukseen valmistavassa retriitissä - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
605 Third Avenue, 35th Floor
New York, N.Y. 10158, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, Sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomi jatkoi perinnettään dialogin edistäjänä YK:n yleiskokoukseen valmistavassa retriitissä

Suomi järjesti kahdeksannen yleiskokouksen vahvistamiseen tähtäävän lähettilästason retriitin ”Towards a stronger UN General Assembly” Manhattanilla, New Yorkissa 20.7.2018. Retriitin tarkoituksena on edistää yleiskokouksen uudistamista sekä tarjota tuleville puheenjohtajille mahdollisuus perehtyä yleiskokouksen työhön.

Tapahtuman puheenjohtajana toimi pysyvä edustaja Kai Sauer. Päävieraina olivat nykyinen 72. yleiskokouksen puheenjohtaja Miroslav Lajčák ja tuleva 73. yleiskokouksen puheenjohtaja ja Ecuadorin ulkoministeri María Fernanda Espinosa Garcés. Muina päävieraina olivat YK:n pääsihteerin kabinettipäällikkö Maria Luiza Ribeiro Viotti, alipääsihteeri Catherine Pollard sekä toinen yleiskokouksen uudistamista käsittelevän työryhmän puheenjohtajista, Kroatian pysyvä edustaja Vladimir Drobnjak.

Kuva: Jessica Leino

Nykyinen puheenjohtaja Lajčák aloitti puheensa onnittelemalla vastavalittua Espinosaa ja jatkoi reflektoimalla kulunutta puheenjohtajavuottaan. Kautensa aikana Lajčák oli halunnut myös edistää YK:n tuomista lähemmäksi tavallisia kansalaisia, muistuttaen siitä, että ihmisten tulisi olla etusijalla ennen politiikkaa tai prosesseja. Hän kertoi myös havaitsemistaan useista seikoista, joita hänen mielestään voisi parantaa YK:n työssä. Yleiskokouksen agenda jatkaa kasvamistaan joka vuosi ja läpinäkyvyys on yhä tärkeämpää. Lajčák kertoi, että avoimuutta lisätäkseen hän käyttää kotisivustoansa ikkunana omaan toimistoonsa ja julkaisee tietoja sen henkilöstöstä ja rahoituksesta sekä omasta aikataulustaan. Kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien vuorovaikutus on tullut keskeiseksi osaksi YK:n työssä. Lajčákin mielestä YK ei voi pysyä merkityksellisenä, jos sidosryhmät suljetaan sen ulkopuolelle. Lopuksi Lajčák esitti vielä huolensa nykyisestä poliittisesta ilmapiiristä ja multilateraalisuuden vähenemisestä.

Yleiskokoukseen valmistava retriitti

Tulevan yleiskokouksen puheenjohtaja Espinosa totesi, että YK:lla seuraava puheenjohtajuuskausi tulee olemaan haastava. Onnistuminen edellyttää hänen mukaansa kollektiivista toimintaa ja johtajuutta. Hän haluaa erityisesti tavoittaa nuoria, joiden muutosvetoinen energia on välttämätöntä YK:lle. Espinosa kiitti Lajčákia hänen järjestämästään Youth Dialogue-konferenssista, jossa Suomellakin oli näyttävä rooli.

Espinosa kertoi valinneensa seitsemän painopistealuetta, joihin hän aikoo keskittyä tulevan puheenjohtajakautensa aikana. Teemat ovat: Sukupuolten tasa-arvo, Maahanmuutto ja pakolaiset, Ihmisarvoinen työ ja työn tulevaisuus, Ympäristöystävällinen toiminta, Vammaiset henkilöt, YK:n revitalisaatio sekä Nuoriso, rauha ja turvallisuus. Espinosa haluaa erityisesti nostaa esille Pariisin ilmastosopimuksen haasteet ja muovin haitat, konfliktien ennaltaehkäisyn ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuraamisen. Espinosa kyseli osallistujilta myös näkemyksiä yleiskomitean kehittämisestä ja siitä, miten hän itse voisi tulevalla puheenjohtajakaudellaan tukea ja johtaa YK:n reformien toimeenpanoa.

Yleiskokoukseen valmistava retriitti

Omassa puheenvuorossaan kabinettipäällikkö Maria Luiza Ribeiro Viotti kertoi pääsihteerin sitoutumisesta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Sitä koskeva strategia onkin tuottanut tuloksia, sillä tasa-arvo on jo saavutettu onnistuneesti YK:n johtotehtävissä ja pääsihteerin kabinetissa. Tasa-arvoasioiden lisäksi Viotti muistutti, että seksuaalisen hyväksikäytön vastainen työ on pääsihteerille prioriteetti.

Kaiken kaikkiaan retriitti oli onnistunut ja se herätti paljon mielenkiintoa. Suomen tuki yleiskokousten väliselle kapulanvaihdolle sai paljon kiitosta ja perinteen jatkaminen on perusteltua myös tulevina vuosina. Tämän vuoden YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko (The 73rd session of the UN General Assembly, UNGA 73) järjestetään 24.9. – 1.10. New Yorkissa.

Yleiskokoukseen valmistava retriitti

Teksti: Jessica Leino, Majken Stenberg

Kuvat: Jessica Leino

Tulosta

Päivitetty 14.9.2018


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot