Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomi YK:ssa - Suomen pysyvä edustusto, YK : YK ja Suomi

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
605 Third Avenue, 35th Floor
New York, N.Y. 10158, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, Sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

YK ja Suomi

Vuonna 1945 perustettu Yhdistyneet kansakunnat (YK) on ainoa kansainvälinen järjestö, jonka jäsenistö kattaa miltei kaikki maailman maat ja jonka tehtäväkenttä on yleinen ja monialainen. Myös YK:n legitimiteetti eli hyväksyttävyys on varsin korkea.

Kansainvälisen toimintaympäristön muutoksesta on seurannut YK:lle merkittäviä haasteita. Tälle muutokselle on tunnusomaista suurvaltasuhteiden muovautuminen, uusien taloudellisten ja poliittisten voimakeskusten nousu kehittyvien maiden joukosta ja ennen kaikkea uudet maailmanlaajuiset turvallisuusuhat. YK:n perinteisten kriisinhallinta-, kehitys- ja ihmisoikeustehtävien lisäksi järjestön odotetaan etsivän ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja tartuntatautien leviämisen, terrorismin, rikollisuuden, luonnonkatastrofien sekä muuttoliikkeiden kaltaisiin laajan turvallisuuden ongelmiin. Maailmanlaajuisiin haasteisiin voidaan vastata ainoastaan valtioiden välisellä tiiviillä yhteistyöllä ja siihen YK tarjoaa parhaat puitteet. Tämän päivän maailmassa YK:lla on entistäkin tärkeämpi tehtävä.

Suomi liittyi YK:n jäseneksi vuonna 1955, jolloin elettiin kylmän sodan aikaa. Jäsenyys vahvisti pienen maan kansainvälispoliittista asemaa ja YK muodostui tärkeäksi osaksi Suomen ulkopolitiikkaa.

Suomi näkee järjestön keskeisimpänä monenkeskisen yhteistyön välineenä ja haluaa vahvistaa sen toimintakykyä. Suomi haluaa kehittää turvallisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa yhä tiiviimmän kansainvälisen yhteistyön kautta. Suomi vaikuttaa YK:n päätöksentekoon ensisijaisesti yleiskokouksessa sekä talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC:ssa, jonka jäsen Suomi on vuosina 2015-2016. Lisäksi Suomi pyrkii määräajoin turvallisuusneuvoston jäseneksi.

Tulosta

Päivitetty 27.1.2016


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot